Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Seurakuntien työelämän kehittäjiä palkittiin KirTEKO-palkinnolla

 

Kuvassa KirTEKO-palkinnon saajat: Jaakko Väisänen (vas.), Heli Lavila, Ossi Tervonen, Katri Lahtiluoma, Juhani Korte ja Katri Stick. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Yhdessä oppiminen ja verkostoitumisen edistäminen olivat keskiössä, kun Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa palkittiin työelämän kehittäjiä KirTEKO-työelämäpalkinnoilla.

Seurakuntaorganisaatiolle myönnettävän palkinnon sai Lohjan seurakunta työhyvinvointia lisänneestä työelämäkäytännöstään ja sen jakamisesta muille. Lisäksi palkinnon sai kolme aktiivista Kirtekon eri verkostoissa toimivaa henkilöä. Palkinnot jaettiin 10.12.2019 Kirkon talossa.

Lohjan seurakunnan kehittämiskäytännössä taklattiin tänä päivänä työpaikoille tuttua IT-ahdistusta mm. järjestämällä yhdessä oppimisen pienryhmiä, tukemalla esimiehiä sähköisten työvälineiden käytössä ja ottamalla henkilöstö mukaan it-koulutuksen sisällön suunnitteluun. Syntyi innostusta uuden oppimiseen ja muiden auttamiseen sekä kaivattua onnistumisen kokemusta. Myös vuorovaikutus ja työn hallinnan tunne lisääntyivät. Palkittava työelämäkäytäntö valikoitui äänestyksessä, jossa oli mukana kahdeksan seurakuntien ajankohtaista työelämää kehittävää käytäntöä eri puolelta Suomea. Keva lahjoitti 2020 euron suuruisen rahapalkinnon.

Fida Neliöb. vkot 49-50. MJa

Seinäjoen seurakunnan henkilöstöpäällikkö Heli Lavila, Tapiolan seurakunnan kappalainen Ossi Tervonen ja Vatialan hautausmaiden ja krematorion erityisammattimies Jaakko Väisänen Tampereen seurakuntayhtymästä palkittiin työhyvinvointikorttikoulutuksella. He ovat kukin toimineet aktiivisesti ja edistäneet yhteistyötä Kirtekon verkostoissa.

Palkitun henkilöstöpäällikkö Heli Lavilan mukaan Kirtekon verkostot ovat tarjonneet mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden työpaikkojen ja työelämän toimijoiden kanssa. ”Olemme voineet oppia yhdessä ja jakaa osaamista toisillemme. Kannatan verkostomaista tapaa toimia”, toteaa Heli Lavila. Henkilöpalkinnot lahjoitti Työturvallisuuskeskus.

KirTEKO-palkinto on osa Kirkon työelämä 2020 -ohjelman, Kirtekon toimintaa. Palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Kirtekolla on jo yli puolen vuosikymmenen ajan pyritty innostamaan seurakuntia työn ja työelämän kehittämiseen ja tekemään tätä kehittämistä näkyväksi myös muille. Seurakuntien parhaita työelämäkäytäntöjä julkaistaan evl.fi/plus-palvelun Kehittämisen idut-sivuilla. Itujen kerääminen jatkuu.

Kirkon viestintä