Seurakuntien talous koheni

 

Seurakunnat onnistuivat viime vuonna taloudenpidossaan hyvin. KUVA: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Toimintakulujen aleneminen ja verotilitysten kasvu kohensivat seurakuntien taloutta vuonna 2013. Asia selviää seurakuntien tilinpäätösten ennakkotiedoista.

Toimintakulujen aleneminen ja verotilitysten kasvu vuonna 2013 kohensivat seurakuntien taloutta selvästi. Vuosikate kasvoi lähes 50 prosenttia edellisvuodesta. Vuosikate oli kuitenkin negatiivinen lähes viidesosalla seurakunnista. Vuonna 2012 vuosikate oli negatiivinen noin kolmanneksella seurakunnista.

Toimintakuluista henkilöstökulut kasvoivat prosentin. Muut toimintakulut alenivat 1,1 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat kaksi prosenttia.

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Tämän seurauksena toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate parani 0,2 prosentilla. Tiedot ovat ennakkotietoja. Viralliset tiedot seurakuntien taloudesta julkaistaan syyskuussa.

Seurakuntien verotulot kasvoivat 6,2 prosenttia. Karkeasti puolet kasvusta johtuu verotilitysten muutoksista, joissa muun muassa yksi erä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle. Lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella.

Toinen puoli kasvusta selittyy talouden kehityksellä. Vuonna 2014 on kuitenkin odotettavissa verotilitysten aleneminen vuoteen 2013 verrattuna.

Seurakunnat käyttivät viime vuonna investointeihin 13 prosenttia enemmän rahaa kuin vuotta aikaisemmin. Hyvästä talouskehityksestä huolimatta seurakuntien lainakanta kasvoi lähes 9 prosenttia.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen ei ole vielä juuri näkynyt kirkollisverotilityksissä. Seurakuntien jäsenmäärä aleni noin yhdellä prosentilla vuonna 2013.

Tiedot on kerätty seurakunnilta kyselyllä helmikuussa viikolla 7. Vastausprosentti oli 71.