Seurakuntavaalit 2022: Lapuan hiippakunnassa aktiivisimmat äänestäjät – Helsingin hiippakunnassa äänestysinto laimeinta

 

Seurakuntavaaleissa valtuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Seurakuntavaaleissa eilen 20.11.2022 läpipäässeistä luottamushenkilöistä lähes puolet on uusia.

Alustava vahvistamaton äänestysprosentti seurakuntavaaleissa oli 12,7, kun viime vaaleissa äänestysprosentti oli 14,4. Ennakkoäänestysprosentti oli reilut 60.

Hiippakunnista korkein äänestysprosentti oli Lapuan hiippakunnassa, 16,3 (vuoden 2018 vaaleissa 19,2 %) ja matalin Helsingin hiippakunnassa, 9,7 (10,9). Muiden hiippakuntien äänestysprosentit olivat: Porvoon hiippakunta 13,7 (16 % vuoden 2018 vaaleissa), Espoon hiippakunta 11,4 (13,1), Kuopion hiippakunta 11 (13,2), Mikkelin hiippakunta 10,9 (12,7), Oulun hiippakunta 15,4 (17,1), Tampereen hiippakunta 12,6 (13,4) ja Turun arkkihiippakunta 13,7 (15,1).

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Seurakuntavaalien äänestysprosentti on 70-luvulta alkaen pysynyt alle 20 prosentissa, kertoo johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä.

”Äänestysaktiivisyys on pysynyt yllättävän tasaisena läpi vuosikymmenten. Nyt saavutetussa äänestysprosentissa liikutaan pohjoismaisella tasolla, sillä äänestysaktiivisuus luterilaisen kirkon vaaleissa muissakin Pohjoismaissa on samalla tasolla, 10–20 prosentissa. Tämä on omaleimaista kansankirkkotyyppiselle uskonnollisuudelle, jossa tavallisesti aktiivisesti toimivien osuus vähäisempi ja valtaosa jäsenistä osallistuu toimintaan harvakseltaan.”

Nuorten äänestysinto vähäistä

Seurakuntapäättäjien keski-ikä nousi vaalien myötä. Hanna Salomäki kertoo, että tämä oli odotettavissa jo ehdokasasettelun myötä, kun nuorten ehdokkaiden määrä jäi vähäiseksi. Valtuutettujen keski-ikä on alustavien tietojen mukaan 57 vuotta.

Nuorten osuus jäi vähäiseksi myös äänestäjien määrässä. Alustavien tietojen mukaan nuorten äänestysprosentti (16─17-vuotiaiden) jäi seitsemän tienoille koko maassa. Luku on suuntaa antava, sillä kaikki seurakunnat eivät pitäneet kirjaa nuorista äänestäjistä.

Uusia noin puolet

Itsenäisissä seurakunnissa toimitettiin yhdet vaalit, joilla valittiin kirkkovaltuuston jäsenet. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitettiin kahdet vaalit. Vaaleilla valittiin jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa.

Alustavan tiedon mukaan kirkkovaltuustoihin valituista uusia luottamushenkilöitä on noin 49 %. Alle 30-vuotiaiden osuus pieneni hieman edellisvaaleista, luku on nyt noin 4 %. Valtuustoihin valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Seurakuntaneuvostoihin valituista uusia on alustavien tietojen mukaan lähes 50 %, alle 30-vuotiaita noin 6 %. Neuvostoihin valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Vaaleissa valittiin vajaa 8 000 luottamushenkilöä 354 seurakuntaan. Ehdokkaita oli yhteensä noin 14 300.

Luvut tarkentuvat ja seurakunnat vahvistavat tuloksensa 23.11.

Kirkon viestintä