Elämäntaito: Tuomo Burman, miten elefantti syödään? Ihmisiä ja ilmiöitä: Delfiininkouluttaja uskoo, että eläimiä voi kouluttaa eettisesti — vähän niin kuin Jumalakin kasvattaa lapsiaan

Seurakunnan työntekijälle voidaan kohta näyttää keltaista korttia

 

Kirkon pääsopijaosapuolet painattavat kortteja, joita voidaan käyttää työpaikkakäyttäytymistä koskevan keskustelun tukena. Esimerkiksi keltaisessa kortissa on teksti: ”Puheesi/toimintatapasi häiritsee minua, älä toista tuota toimintaa”.

Seurakuntatyöpaikat ovat saaneet suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä.

Siihen kuuluvat mallit sekä hyvään käytökseen sitoutumisesta että toimintaohjeista työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Perheniemi neliöb. vkot 21-22. MJa

Toive on, että tarjottujen mallien avulla seurakunnat asettavat nolla-tavoitteen häirinnälle ja muulle epäasialle kohtelulle.

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat myös, että seurakunnissa valmistellaan ja hyväksytään toimintaohjeet, joihin voidaan turvautua, jos kaikesta ehkäisevistä toimista huolimatta häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia ilmaantuu.

Oheismateriaaliin kuuluvat hyvän käytöksen kortit, joita voi käyttää työpaikkakäyttäytymistä koskevan keskustelun tukena.

Yksittäinen työntekijä voi kiittää kortilla työtoveria hyvästä käytöksestä tai nostaa sen avulla vaikean asian puheeksi.

Vihreässä kortissa listataan 10 teesiä häirinnän lopettamiseksi työpaikalla ja keltaisessa 10 käskyä häirinnän estämiseksi.

Vihreän kortin toisella puolella lukee ”Kiitos ystävyydestä ja tuesta”, keltaisessa kortissa puolestaan ”Puheesi/toimintatapasi häiritsee minua, älä toista tuota toimintaa”.

Kirkon pääsopijaosapuolet ilmoittavat, että suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä on laadittu tukemaan työpaikkoja huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan:

”Ne myös muistuttavat siitä, että hyvä työkulttuuri ei synny ilman tietoisia toimia eikä hyvä työkulttuuri ole kirkonkaan työpaikoilla itsestäänselvyys, vaikka meitä yksilöinä ohjaisi Raamattuun perustuva lähimmäisen rakkauden periaate.”

”Hyvän työkulttuurin edistäminen on mahdollisuus sekä työnantajalle että työntekijöille. Siitä hyötyvät myös seurakuntalaiset ja seurakunnan palveluja tarvitsevat.”

Kirkon pääsopijaosapuolia ovat Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni ry ja Kirkon alat ry, joilla on paraikaa menossa Kirkon työelämä 2020 -ohjelma (Kirteko). Sen tarkoitus on tukea työpaikkojen omaehtoista uudistumista ja yhteistoiminnallista kehittämistä.

lähteet: Seurakunnista taivaallisia työpaikkoja -blogi ja Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3/2018