Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Seurakunnan ja koulun yhteistyö poiki lyhytelokuvan

 

Kuva: Tapani Romppainen

Vaikealta kuulostava aihe reformaatio muuttui eläväksi ja ajankohtaiseksi koululaistenkin mielessä, kun yhteistyöprojekti toi Martti Lutherin nykyaikaan.

Tuusulassa yhteistyö seurakunnan ja koulun kanssa on tuottanut erinomaista tulosta, sillä 17.1. julkaistiin yhteisen projektin kautta syntynyt lyhytelokuva Paluu Tuusulaan. Sen alussa Martti Luther tupsahtaa yllättäen nykyaikaan, Tuusulan luterilaisen kirkon pihamaalle. Elokuvan jatkuessa hän pääsee näkemään, kuinka hänen omat opetuksensa ovat yhä ajankohtaisia kouluikäisten elämässä.

Lyhytelokuvaprojekti sai alkunsa, kun Tuusulan seurakunnan koulutyön työalaryhmässä pohdittiin, että reformaation juhlavuoden olisi syytä näkyä jotenkin koulutyössä. Tuusulan seurakunnan koulutyön pappi Miika Masih kertoo, että ajatuksia kypsyteltiin pienemmällä porukalla reformaatiomateriaaleihin tutustuen, ja lopulta idea lyhytelokuvasta syntyi sen käsikirjoittajatiimin kesken. Hänen lisäkseen siihen kuuluivat Tommi Aulasmaa ja Birgitta Kokko. Elokuvan on kuvannut ja ohjannut Tapani Romppainen. Mukaan toteutukseen päätettiin kutsua yksi koululuokka.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Yhteistyö Tuusulan seurakunnan ja koulujen välillä on ollut aiemminkin sujuvaa, Miika Masih kertoo. Lyhytelokuvaprojektin toteutukseen kutsuttu Paijalan Koulun 6 B-luokka lähti opettajansa johdolla mielellään mukaan. Vaikka lapsia ensin vähän jännittikin, innostus vei voiton. Elokuvan tekemisen ohella koululaiset tutustuivat Lutheriin myös monella muulla tavalla, eri näkökulmista, koulujen uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Elokuva näytetään päivänavauksen yhteydessä kaikille Tuusulan alakoulujen oppilaille tammi-helmikuussa 2017. Sitä pyritään hyödyntämään seurakuntatyössä muutenkin tämän vuoden aikana. Elokuvan näyttämisen yhteydessä kerrotaan reformaation juhlavuodesta ja kannustetaan kouluja jatkamaan Lutherin ajatuksiin tutustumista. Kouluilta saatu palaute on ollut oikein positiivista.

Tuusulan seurakunnassa tämän kaltainen projekti on koettu niin mielenkiintoisena, ettei toisen elokuvaprojektin toteuttaminen myöhemmin ole lainkaan poissuljettu asia.

Suomen ev. lut. kirkko viettää reformaation juhlavuotta teemalla Armoa2017!, koska vuonna 1517 Luther naulasi teesinsä anekaupan väärinkäytöksistä Wittenbergin kirkon oveen. Sitä seuranneet tapahtumat johtivat lopulta luterilaisen kirkon syntyyn.

Luther korosti opetuksissaan ihmisen pelastumista yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Kukaan ei voi pelastua tekojensa perusteella. Hänen mukaansa kristinuskon sanoma pitää tuoda kaikkien ulottuville, kansan omalla kielellä. Luther opetti, ettei Jumalanpalvelus saanut olla vieraskielinen näytelmä, jota seurakunta seuraa sivusta, vaan jokaisen pitäisi saada olla siitä osallinen.

Paluu Tuusulaan-lyhytelokuva on katsottavissa osoitteessa: https://www.tuusulanseurakunta.fi/1478-paluu-tuusulaan
Kirkon nettisivuille on julkaistu materiaalia juhlavuoden teemoihin liittyen varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön. Siihen voi tutustua Koulu ja kirkko-sivulla: http://koulujakirkko.evl.fi/reformaatio