Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Sanni Grahn-Laasonen kannustaa yhteistyöhön nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

 

Seurakuntavaalien 2014 vaalikasvo, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Nykyisin Grahn-Laasonen on opetus- ja kulttuuriministeri. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuva pankki

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili kirkolliskokouksessa tiistaina 8.11. ja piti kahvitilaisuudessa puheen. Hän ilmaisi puheessaan huolen syrjäytymisvaarassa olevista nuorista miehistä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmaisi Kirkolliskokouksen yhteydessä pitämässään puheessa huolen syrjäytymisvaarassa olevista nuorista miehistä, sillä jopa joka viides nuori mies 20 ja 24 vuoden ikähaarukassa on jäänyt ikään kuin tyhjän päälle: ei opiskele, ei tee työtä.

”Kirkko tekee myös arvokasta työtä juuri niiden tavoittamiseksi, joita kukaan muu yhteiskunnassa ei tahdo löytää. Kiitos teille siitä! Seurakuntien toiminnassa tarjotaan juuri sellaisia osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia, jotka voivat olla murtamassa syrjäytymisen kierrettä.”

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

”Yhdistetään siis voimat – kukin omassa roolissamme – nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja ulkopuolelle jääneiden auttamiseksi. Kutsun kirkon edustajat mukaan tähän työhön valtiovallan kanssa – yhdessä.”

Uskontojen vuoropuhelun edistäminen tärkeää

Sanni Grahn-Laasonen sivusi puheessaan myös reformaation juhlavuotta ja uskontojen vuoropuhelin edistämisen tärkeyttä.

Grahn-Laasosen mukaan se, että luterilaiset ja katolilaiset voivat viettää reformaation merkkivuotta yhdessä, on suuri merkkipaalu myös ekumeenisessa yhteistyössä.

Hän sanoi, että samanlaista kehitystä tulisi edistää myös uskontojen välisissä suhteissa.

”Evankelis-luterilainen kirkko on aktiivisesti kehittänyt vuoropuhelua muiden uskontojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö omalta osaltaan edistää vuoropuhelua valtionavustuksilla.”

Hän käsitteli puheessaan myös Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa.

”Seurakuntien järjestämät tapahtumat istuisivat hyvin juhlavuoden ohjelmistoon. Kutsun kaikkia seurakuntia mukaan itsenäisyyden juhlavuoden viettoon ja yhdistämään reformaation merkkivuosi Suomi 100 -juhlavuoteen – yhdessä.”

Grahn-Laasonen otti puheessaan esille myös kirkon vastikään valmistuneen tulevaisuuskomitean mietinnön.

”Komitea esittää kirkollisen sääntelyn olennaista karsimista ja keventämistä. Sääntelyn karsiminen lisäisi hallinnon ja toiminnan joustavuutta. Kirkkolain keventäminen myös vahvistaisi kirkon autonomiaa. Mielestäni ehdotus on kannatettava myös valtion kannalta. Kirkkolain tasolla säädetään nykyisin paljon sellaista, joka sopisi hyvin kirkon itsensä päätettäväksi.”