Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Sairaanhoitajille, sosionomeille ja yhteisöpedagogeille avautui uusi reitti pätevöityä kirkon virkaan

 

Kuva: Teemu Junkkaala/Kirkon kuvapankki

Diak alkaa tarjota avoimessa ammattikorkeakoulussa kirkon alan opintokokonaisuuksia, joilla opiskelija voi täydentää tutkintoaan kirkon viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla.

Uudistus perustuu kirkkohallituksen syksyllä 2020 voimaan tulleisiin tutkintopäätöksiin, joiden mukaan vaadittavat kirkolliset opinnot voi täydentää avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Toinen vaihtoehto saada kirkollinen kelpoisuus on opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Sansa Neliöb 10.9.-9.10. MJa

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK), voi jatkossa täydentää diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla.

Humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnon, yhteisöpedagogi (AMK) voi täydentää nuorisotyönohjaajan viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla kelpoisuusehtojen mukaiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) on mahdollista täydentää diakonian viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla.

Koulutuspaketit käynnistyvät vaiheittain. Uudistuksen alkuvaiheessa, keväällä 2021, Diakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan tulevat osaamiskokonaisuudet, joilla voi täydentää tutkintoaan diakonian tai nuorisotyönohjaajan viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijalta vaadittavien opintojen osaamiskokonaisuudet tulevat tarjolle syksystä 2021 lähtien. Varhaiskasvatuksen ohjaajan opinnoista kiinnostuneet voivat kuitenkin jo alkuvaiheessa ryhtyä suorittamaan diakonian ja kasvatuksen perusopintoja.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tehtävät opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina sekä pääosin verkko-opintoina.