Sairaalapapit ja -teologit kohtaavat potilaita, omaisia ja henkilökuntaa

 

Sairaalapappi Maria Lappalainen keskustelemassa työntekijän ja vapaaehtoisen kanssa Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa Helsingissä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Pekko Vasantola

Sairaalapapeilla oli viime vuonna yli 56 000 yksilökohtaamista. Kohtaamisista noin 60 prosenttia oli potilaiden kanssa. Noin joka viides kohtaaminen oli läheisen tai sairaalan henkilökunnan kanssa.

Sairaalapapeilla oli viime vuonna yli 56 000 yksilökohtaamista. Kohtaamisista noin 60 prosenttia oli potilaiden kanssa. Noin joka viides kohtaaminen oli läheisen tai sairaalan henkilökunnan kanssa.

Useimmin keskusteltiin terveydestä ja sairaudesta, elämänkriiseistä, sairauden aiheuttamista kriiseistä, elämän merkityksestä ja uskosta sekä ihmissuhteista. Muu syy, työ ja opiskelu sekä debriefing olivat viime vuonna edellisvuotta useamman keskustelun syy.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Sairaalasielunhoito on vakaumuksen mukaista eksistentiaalista tukea. Sairaalasielunhoidossa pyritään ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen. Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa.

Sairaalapapit ovat koulutukseltaan teologian maistereita, ja useimmilla heistä on pappisvihkimys sekä lisäksi heillä on sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus. Sairaalapappi työskentelee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä; sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisen yksiköissä ja avohoidossa.

Sairaalapapit työskentelevät pääasiassa arkisin, mutta he päivystävät myös viikonloppuisin. Viikonloppupäivystykseen osallistuvat joillakin paikkakunnalla myös seurakuntapapit.

Vuosina 2018 ja 2019 sairaalapappien virkoja on vähennetty. Tämän näkyy mm. työtehtävien määrän vähenemisessä. Sairaalapappeja on myös eläköitynyt ja virkoihin on valittu uusia työntekijöitä. He osallistuvat erityiskoulutukseen, joka suoritetaan työn ohessa. Koulutusjaksoilla he ovat poissa vahvuudesta.

Kirkon viestintä