Sähköiset kokoukset pian mahdollisia – kirkkolain muutos ehkä voimaan 15.3

 

Kuva kirkolliskokouksen istunnosta elokuulta 2020. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon luottamuselinten kokoukset etäyhteyksin tulevat mahdollisiksi maaliskuun aikana. Eduskunnan hyväksymä kirkkolain muutos astuu voimaan, kun presidentti on sen hyväksynyt.

Kirkolliskokous päätti 6.11.2020 ehdottaa valtioneuvostolle, että kirkkolaki muutettaisiin kiireellisesti niin,  että kirkon luottamuselinten kokoukset voitaisiin pitää myös sähköisinä.

Eduskunnan täysistunto hyväksyi kirkkolain muutoksen yksimielisesti helmikuussa. Lain lopullinen hyväksyntä edellytti kahta käsittelyä eduskunnassa. Eduskuntaan kirkkolaki tuli hallituksen esittelynä. Kirkollislain sisällön laatii kirkolliskokous, eduskunnan tehtävänä on vain hyväksyä tai hylätä se.

Perheniemi neliöb. elokuu MJa

Laki astuu voimaan, kun presidentti on sen hyväksynyt. Tavoitteena on, että kirkkolain muutos tulisi voimaan 15. maaliskuuta.

Kirkkolaki ei ole aikaisemmin mahdollistanut etäkokouksia. Viime keväänä koronapandemian puhjetessa hallitus julisti maahan poikkeustilan. Se mahdollisti etäkokoukset kirkossa erillisellä päätöksellä. Syksyn tullen luottamushenkilöt ovat joutuneet kokoontumaan paikan päällä.

Muutos kirkkolakiin on kiireinen ja samalla väliaikainen, eikä se koske kirkolliskokousta.

”Kirkolliskokous kirkon ylimpänä päättävänä elimenä rinnastuu kokousmenettelyissään ja toimintatavoissaan eduskuntaan. Tällä hetkellä kirkolliskokouksella ei ole käytettävissä sellaista kokousjärjestelmää, jossa olisi riittävät tietotekniset ominaisuudet kirkolliskokouksen täysistunnon etäkokoontumisen järjestämiseen”, todetaan hallituksen kirkkolain muutosta käsittelevässä esityksessä.

Kun kirkkolain kokonaisuudistus tulee aikanaan voimaan, se mahdollistaa myös kirkolliskokouksen etäkokoontumiset.