Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Ruotsissa liikaa kirkkoja

 

Ruotsin ev.lut. kirkko menettää jatkuvasti jäseniään, ja kirkon tulot hupenevat. Entinen tuomiorovasti ja etiikan dosentti Hans Börje Hammar ehdottaakin, että kirkko luopuisi suuresta osasta kirkkorakennuksia.
Yhä harvempi ruotsalainen käy

Kirkkorakennuksia on nyt 3384. Satoja niistä käytetään vain muutaman kerran kuukaudessa.
Sadat kirkot ovat lisäksi välittömän remontin tarpeessa, mikä nielisi miljardeja ja taas miljardeja kruunuja. Ruotsin ev.lut. kirkon talous ei yksinkertaisesti kestä sitä, vaikka valtiolta tulee avustusta.
Svenska Dagbladet -lehden artikkelissa Börje Hammar ehdottaakin, että satoja kirkkoja suljettaisiin.
”On vain yksi tapa ratkaista kirkon taloudellinen tilanne. Kirkkoja on suljettava, ne on laitettava koipussiin. Kaikkien parasta olisi, jos ne räjäytettäisiin”, Hammar kirjoittaa.
Jos kirkkojen sulkeminen taikka räjäyttäminen tuntuu liian rajulta keinolta, Ruotsin entisen arkkipiispan veljellä on muitakin ehdotuksia:
”Kirkkoja voitaisiin myydä yksityishenkilöille, jotka voisivat muuttaa ne asunnoiksi tai vaikkapa kahviloiksi tai pitserioiksi. Miksei myös konttoreiksi tai pienteollisuuden käyttöön.”
”Kirkkojen luovuttaminen maksutta kulttuuritarkoituksiin olisi vähemmän loukkaava vaihtoehto, mutta tuskin realistinen.”