Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Rippikoulut ja MLL yhteistyöhön nuorten yksinäisyyden torjumiseksi

 

Kouluterveyskyselyn (2011) mukaan yhdeksällä prosentilla 8.–9.-luokkalaisista nuorista ei ole yhtään läheistä ystävää. Kesäloma voi olla yksinäiselle nuorelle erityisen vaikea, kun muut kertovat lomamenoistaan ystävien kanssa.

Uudenmaan alueen rippikoululeireillä kokeillaan tänä kesänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) nuorten kaverisuhteita vahvistavaa toimintaa. Nuorten kanssa tehdään toiminnallisia harjoituksia, joissa pohditaan kaverisuhteiden tärkeyttä sekä kannustetaan ottamaan kaikki mukaan ryhmään.

– Lähes 90 prosenttia suomalaisista nuorista käy rippikoulun. Meillä on erinomainen mahdollisuus tavoittaa joka vuosi yksi ikäluokka, jonka kanssa pohditaan myös sosiaalisia taitoja. Nuori kaipaa ryhmää, jossa voisi jakaa kokemuksia, tuntea yhteenkuuluvuutta ja tehdä asioita yhdessä. MLL:n harjoitusten ja leikkien avulla ripareilla tuetaan ryhmäytymistä sekä pohditaan, miltä toisten käyttäytyminen itsestä tuntuu. Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että toisten huomioiminen alkaa jo tervehtimisestä, Aila Mäkinen Helsingin seurakuntayhtymästä kertoo.

– Yksi nuoruusiän kehitystehtävistä on harjoitella ihmissuhdetaitoja. Ryhmän ulkopuolelle jääminen voi saada aikaan negatiivisen kierteen, missä nuori alkaa karttaa sosiaalisia tilanteita. Erityisesti poikien yksinäisyys on hälyttävää. Pojilla voi olla kaveriporukka, mutta silti tunne yksinäisyydestä, MLL:n Kaikille kaveri -hankkeen suunnittelija Satu Tallgren huomauttaa.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Helsingin seurakuntayhtymän Meilahden, Munkkiniemen, Malmin, Haagan, Lauttasaaren, Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Vartiokylän seurakunnat testaavat rippileireillä MLL:n Kaikille Kaveri -harjoituksia kesä-elokuun aikana.

Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyö ja MLL ovat mukana kolmivuotisessa Yhteisvastuu nuoresta -yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten yksinäisyyden torjuminen. Hankkeessa on mukana myös Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti.

Kouluterveyskyselyn (2011) mukaan 8.-9.-luokkalaisista pojista 13 prosenttia vastasi, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa keskustella luottamuksellisesti. Tytöillä vastaava osuus oli kuusi prosenttia.

Rippikoulujen ja MLL:n yhteistyöstä kertoi Kirkon tiedotuskeskus.

 
Artikkelibanneri perussanoma