Rinnastaako Tampereen seurakuntayhtymä parisuhderukouksen avioliittoon?

 

Aleksanteri kirkko on Tampereen maamerkkejä. Kuva: Perttu Kaijansinkko.

Rukouspäätöksen yhteydessä piispainkokous totesi, ettei rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ole avioliittoon rinnastettava toimitus.

Tampereen seurakuntayhtymän sivuilla rukous on sijoitettu kuitenkin vihkimisen kanssa saman ”perhejuhlat” otsikon alle, johon kuuluvat myös kaste, konfirmaatio ja ehtoollinen.

Tuomiorovasti Olli Hallikaisen mukaan otsikot on järjestetty sillä tavoin että ne ”sijoittuvat luontevimmin” kokonaisuuteen.

”Perhejuhlat” -otsikon alla Tampereen seurakuntayhtymän sivuilla ovat kaste, kodin siunaaminen, konfirmaatio, vihkiminen sekä rukous parisuhteensa rekisteröineiden puolesta.

Tampereen seurakuntayhtymän viestintä ei suostu asiaa kommentoimaan, vaan kehottaa kysymään tuomiorovasti Olli Hallikaiselta.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Tuomiorovasti Hallikainen ei vastaa seurakuntalaisen kysymyksiin suoraan, vaan kommentoi aihetta vapaamuotoisesti.

– Seurakuntien sivulla ”Rukous parisuhteensa rekisteröiden puolesta” on otsikon ”Perhejuhlat” alla koska se sisällöltään luontevimmin sijoittuu sinne, eikä esimerkiksi ”Kirkollisten toimitusten” tai ”Jumalanpalvelusten” alle.

– Kysehän on kahden ihmisen ja mahdollisesti heidän läheistensä kanssa pidettävästä rukouksesta joka käytännössä pääsääntöisesti tapahtunee heidän kodissaan.

Seurakuntayhtymän sivujen otsikkovalikosta ei kuitenkaan löydy kohtaa ”kirkolliset toimitukset”, vaan siihen kuuluvat asiat sijoittuvat ”perhejuhlat” -otsikon alle.

”Rinnastusta ei tule”

Piispainkokouksen lausunnon lisäksi muun muassa kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo on todennut, että ”rukousta parisuhteensa rekisteröiden puolesta” ei saa rinnastaa käsitteenä avioliittoon. 

Hallikaisen mukaan puhuttaessa Tampereen verkkosivuilla ”rukouksesta”, rinnastusta kasteen sakramenttiin, konfirmaatioon tai muihin kirkollisiin toimituksiin ei tule. 

Hän viittaa siihen, että sivuille on laitettu linkki piispainkokouksen rukousta koskevaan ohjeeseen.

Tampereen seurakuntayhtymän ”perhejuhlat” -sivu

Keskitalo: ”Papin ei tarvitse rukoilla rekisteröidyn parisuhteen puolesta”