Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Riippumattoman työryhmän tutkimus: Bill Hybelsia kohtaan esitetyt väitteet ovat uskottavia

 

Suomessa GLS-konferensseja järjestetään vuosittain useilla eri paikkakunnilla. Kuvassa yleisöä vuoden 2018 GLS-konferenssissa Willow Creek Community Church -seurakunnassa. Kuva: GLS

Maaliskuussa 2018 Willow Creek Community Church (WCCC) -seurakunnassa käynnistyi pitkällinen prosessi, kun seurakunnan perustajan ja johtajan Bill Hybelsin käytöksestä tehtiin valituksia.

Ne koskivat seksuaalista häirintää sekä Hybelsin kielenkäytön ja käyttäytymisen aiheuttamaa pelkoa joidenkin entisten alaisten ja työtovereiden keskuudessa. Hybelsin oli tarkoitus jäädä eläkkeelle elokuussa, mutta se aikaistui huhtikuuhun 2018.

Tutkijaksi asetettiin riippumaton työryhmä

Näiden tapahtumien vuoksi WCCC ja GLS-työtä johtava Global Leadership Network (ent. Willow Creek Association) -yhdistys päättivät käynnistää ulkoisen, riippumattoman tutkimuksen. Toimeksianto sisälsi seuraavat tehtävät: 1) Bill Hybelsia kohtaan esitettyjen väitteiden arviointi 2) Seurakunnan ja yhdistyksen organisaatiokulttuurin arviointi 3) Seurakunnalle ja yhdistykselle suositukset tulevista toimenpiteistä.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

Työryhmään nimitettiin tunnettuja ja arvostettuja johtajia. Työryhmällä ei ole mitään siteitä WCCC-seurakuntaan eikä WCA-yhdistykseen, eivätkä sen jäsenet saaneet palkkiota työryhmässä toimimisesta. Tutkimuksen rahoitti ulkopuolinen, yksityinen lahjoittaja.

Työryhmän raportti ohjeeksi seurakunnalle ja yhdistykselle

Työryhmän raportin mukaan Hybelsia kohtaan esitetyt valitukset ovat uskottavia. Ellei Hybels olisi jo aiemmin luopunut tehtävästään seurakunnan johtajana, seurakunnalla olisi perusteet ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Sekä seurakunnalle että yhdistykselle työryhmä suosittaa täsmällisten, kirjallisten käyttäytymisohjeiden laatimista. Niissä olisi määriteltävä, mikä on sopivaa ja mikä epäsopivaa kielenkäyttöä, vitsailua ja keskinäistä kanssakäymistä henkilökunnan ja vapaaehtoisten keskuudessa. Käyttäytymisohjeet tulisi välittää selkeästi säännöllisin väliajoin.

Myönteistä virettä GLS:n tulevaisuudennäkymissä

Työryhmä on tarkastellut myös osapuolten nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Global Leadership Networkin työssä kansainvälisten johtajuuskonferenssien järjestäjänä työryhmä näkee myönteistä virettä. Työ pohjautuu aiempaan kokemukseen, mutta samalla se uusiutuu vastaamaan aikammetarpeisiin. GLS-konferenssien kiintopisteenä on johtajuuden kehittäminen, ja näissä muuttuvissa tilanteissa voi näyttää mallia parhaasta johtajuudesta.

Suomen GLS-työtä johtaa kansallinen ohjausryhmä, ja se raportoi työstään pohjoismaisille yhteistyötahoille, jotka vaikuttavat Ruotsissa ja Tanskassa. Suomen GLS otti jo elokuussa kantaa tapahtumiin ja totesi, että epäasiallista käytöstä ei hyväksytä. Työryhmän raportti julkistettiin 28. helmikuuta.

 

Aiheet