Radio Dei: Lähetyshiippakunta irtautuu omaksi kirkkokunnakseen

 

Lähetyshiippakunta on nimennyt Risto Soramiehen piispakseen.

Luther-Säätiönäkin tunnettu lähetyshiippakunta on tehnyt päätöksen määrittää itsensä omaksi kirkkokunnakseen. Päätös syntyi liikkeen hiippakuntakokouksessa viikonloppuna, uutisoi Radio Dei.

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan oma hallintoelin, hiippakuntakokous, kokoontui lauantaina tekemään merkittävän linjamuutoksen sääntöihinsä. Uuden sääntökirjauksen mukaan ”lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko Suomessa”.

Käytännössä sääntömuutos merkitsee sitä, että lähetyshiippakunta irrottautuu omaksi kirkkokunnakseen.

Sansa neliöb 15.11.-15.12. MJa

– Tämä ei tarkoita, että hakisimme nyt Patentti- ja rekisterihallituksen uskonnollisten yhdyskuntien listalle pääsyä. Eikä tämä tarkoita, etteikö sellainen jossain vaiheessa olisi mahdollinen askel, jos niin päätettäisiin, kommentoi asiaa lähetyshiippakunnan pastori Samuli Siikavirta Facebookissa

Siikavirran mukaan hakemuksen jättämisestä ei edes keskusteltu kokouksessa, koska asia on hänen mukaansa toissijainen.

Lähetyshiippakunta ilmoittaa uudistuneissa säännöissään olevansa ”osa ’yhtä, pyhää, yhteistä ja apostolista kirkkoa’ joka tunnustetaan kirkon uskontunnustuksissa. Sitä koskevat Jumalan sanassaan kirkolle antamat velvollisuudet ja lupaukset.”

”Lähetyshiippakunta jatkaa osaltaan Suomessa vaikuttanutta luterilaista uskoa ja seurakunnallista elämää”, ilmoittaa lähetyshiippakunnan sääntöjen uudistettu kolmas pykälä.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin maaliskuussa 2013. Se on rekisteröimätön yhdistys, joka on vihkinyt palvelukseensa pappeja ja oman piispan. Se on tähän saakka pitäytynyt järjestäytymästä omaksi kirkokseen. Monet lähetyshiippakuntaan kuuluvat suhtautuvat kielteisesti naispappeuteen. Lähetyshippakunnan omat papit ja piispa ovat kaikki miehiä.

Suomen lain mukaan uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Radio Dein tietojen mukaan viikonlopun päätöksen jälkeen osa lähetyshiippakunnan henkilöjäsenistä on jo eronnut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyydestä liittyäkseen kirkoksi itsensä identifioivan lähetyshiippakunnan jäseniksi. Tällä hetkellä lähetyshiippakunnan seurakunnilla on henkilöjäseniä, joista monet ovat myös evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, koska lähetyshiippakunnan säännöt sallivat kaksoisjäsenyyden.

Lähetyshiippakunnan sääntömuutoksesta uutisoi ensimmäisenä Radio Dei.

Uutista on päivitetty Samuli Siikavirran kommentilla sekä lisätty kokouspöytäkirjassa ollut sääntöjen kolmanteen pykälään sisältyvä ”osaltaan”-sana.