Kysely: Raamatusta toivotaan keskustelukumppania elämän peruskysymyksiin

 
Mies-ja-nainen-istuvat-vierekkäin-ja-katsovat-pöydän-ääressä-tablettia.

Pipliaseuran toteuttamaan kyselyyn vastanneet pitivät myönteisenä asiana sitä, että Raamattuun voi perehtyä itsenäisesti milloin ja missä vain.

Kiinnostaako Raamatun lukeminen? Suomen Pipliaseuran Uuden testamentin käännöksen UT2020 vastaanoton perusteella vastaus on kyllä. Uuden käännöksen lukijoita on riittänyt niin verkossa kuin muutenkin.

Ensimmäisen vuoden aikana käännöksellä oli Raamattu.fi-palvelussa ja Piplia-sovelluksessa noin puoli miljoonaa käyttäjää. UT2020 piti ilmestyä vain mobiiliin, mutta suuren kysynnän takia se painettiin myös kirjaksi. 

Uuden käännöksen myötä Pipliaseuralta on toivottu myös keinoja Raamatun lukukokemuksen syventämiseen. Suomen Pipliaseura teki kyselyn, jonka avulla selvitettiin tapoja ja tilanteita, joissa vastaajat pääsevät nykyään syventymään Raamattuun. Kyselyssä kartoitettiin myös, mitkä aiheet ja sisällöt Raamatussa herättävät kiinnostusta tänä päivänä. Kyselyyn vastasi n. 170 henkilöä. Vastaajia oli ympäri Suomea ja eri kristillisistä kirkoista ja yhteisöistä.  

Par.Aviol. Neliöb.14.5.-9.6. MJa

Kysely osoitti, että Raamatun teksteihin voi astua hyvin erilaisista tulokulmista. Vastaajien taustalla ei ollut mitään yhteistä nimittäjää, vaan he olivat eri ikäisiä, eri paikkakunnilta ja erilaisista yhteisöistä. Vastaajien kesken esiintyi paljon hajontaa, mutta yleisesti ottaen vastaajat toivoivat tasapuolisesti sisältöjä, jotka keskittyvät Raamatun historiaan mutta myös henkilökohtaisiin kysymyksiin. Vastaajat kaipasivat punnittua tietoa Raamatun historiasta ja kulttuurista. Lisäksi he toivovat Raamatusta, ei niinkään vastauksia, vaan keskustelukumppania elämän peruskysymyksiin.

Ilmeisesti mahdollisuuksia syventyä Raamattuun seurakunnissa ei ole tarjolla kovin paljon.

Ilmeisesti mahdollisuuksia syventyä Raamattuun seurakunnissa ei ole tarjolla kovin paljon. Pipliaseuran kyselyn vastauksissa painottuivat seurakuntien pienryhmät ja vapaaehtoisten vetämät raamattupiirit. Keskustelut ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa nähtiin myönteisenä asiana, jopa tärkeämpänä kuin varsinainen sisältö. Toinen osa vastaajista sanoitti, että syventyy Raamattuun omatoimisesti lukien ja opiskellen. 

Korona-aikana ihmiset ovat tottuneet entistä enemmän tapaamisiin ja erilaisten palveluiden käyttämiseen etänä. Vastaajat suhtautuivat positiivisesti mahdollisuuteen syventyä Raamattuun digitaalisilla työkaluilla. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti omaehtoisuus. Vastaajat näkivät myönteisenä asiana, että he saavat syventyä Raamattuun itsenäisesti, missä vain ja milloin vain. Tämä mahdollistaa myös heidän osallistumisensa, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käymään esimerkiksi seurakunnassa. Ikäihmisten digiosaaminen on lisääntynyt vuosien varrella. Toisaalta moni koki, että digitaalisuus on myös uhka ihmisten väliselle kanssakäymiselle. 

Pipliaseuran kyselyn lähtökohtana oli uuden kehittäminen. Suomen Pipliaseura tuottaa tällä hetkellä uutta sisältöä ja työkaluja Raamattuun syventymistä varten. Lisäksi Pipliaseurassa on aloitettu vastikään myös Vanhan testamentin käännöstyö (VT2028) alkukielestä mobiilikäyttäjälle. Selkeä teksti yhdessä merkityksellisen oheissisällön kanssa on tärkeä osa Raamatun lukukokemusta.  

Kyselyyn raamattukurssista voi vielä osallistua tästä: Kehitämme uutta raamattukurssia 

 

Aiheet