Raamattu uudelle sukupolvelle: käännöstyö etenee Namibiassa

 

Nykyiset kwanjaman- ja ndongankieliset käännökset jäävät helposti hyllyyn, koska kieli ei ole riittävän ymmärrettävää. Erityisesti nuorten on hankala ymmärtää nykyisiä raamatunkäännöksiä.

Namibiassa yli miljoona ihmistä puhuu äidinkielenään joko ndongan tai kwanjaman kieltä. Näille kielille käännetään Raamattua, koska nykyraamattu on nuorille vaikeatajuinen. Markuksen evankeliumi on jo saatu valmiiksi.

Uutta käännöstä tehdään erityisesti nuorten tarpeisiin, sillä he eivät ymmärrä nykyisiä raamatunkäännöksiä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kirkkoon tullessaan nuorempi sukupolvi lukee portugalin- tai englanninkielisiä käännöksiä äidinkielisen Raamatun sijaan. Tarve vahvistaa äidinkielen asemaa on suuri, ja kirkko ja Raamattu ovat siinä avainasemassa.

Ymmärrettävä, moderni raamatunkäännös juurruttaa nuoria uskoon, kirkkoon ja yhteiskuntaan.

SEKL Neliöb. vko 12. MJa

Monikielinen, valtioiden rajat ylittävä yhteisponnistus Namibian käännöshankkeesta tekee erityisen se, että kahden kielen käännöstä tehdään rintarinnan. Lisäksi hanke ulottuu myös maantieteellisesti poikkeuksellisen laajalle, koska kwanjaman kieltä puhutaan Namibian lisäksi Angolassa.

– Käännöshankkeet tukevat toisiaan, koska käännöskysymyksiin liittyvät eksegeettiset valinnat voidaan tehdä yhtä aikaa. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että molempia kieliä käytetään samoissa kirkoissa, kertoo hankkeiden käännöskonsultti Riikka Halme-Berneking Suomen Lähetysseurasta.

Ekumeeninen syväsukellus tekstin merkitykseen

Käännöksen etenemistä seuraa ja kommentoi ryhmä, johon on koottu johtajia Namibian ja Angolan luterilaisista, katolisesta ja anglikaanikirkosta. Käännökseen liittyviä pulmia ratkotaan yhdessä sitä mukaa, kun niitä tulee eteen, ja ratkaisut löytyvät yhdessä töitä tehden.

– On suuri rikkaus, että voidaan tuoda kirkkokunnat yhteen Raamatun tekstin äärelle. Käytännön työskentely, joka on ekumeenista ja monikielistä, rakentaa siltoja.

– On suuri rikkaus, että voidaan tuoda kirkkokunnat yhteen Raamatun tekstin äärelle. Käytännön työskentely, joka on ekumeenista ja monikielistä, rakentaa siltoja, Halme-Berneking iloitsee. Samalla haetaan tasapainoa siihen, että teksti on toisaalta nuorille houkutteleva ja toisaalta hyväksyttävä myös kirkkojen jumalanpalveluskäyttöön.

Käännöstyön tarvetta on selvitetty pitkään. Kirkonjohtajat Angolassa ja Namibiassa suosittivat vuonna 2014 kokonaan uuden käännöksen tekoa. Asiaa tuki myös kielenpuhujien parissa tehty sosio-lingvistinen tutkimus. Kuvassa käännöskonsultit Riikka Halmi-Berneking ja Gerrit van Steenbergen.

Miksi kääntäjän pitää olla äidinkielinen?

Kirkolla on keskeinen rooli kielten hyvinvoinnissa ja monimuotoisuuden säilyttämisessä. Nykyiset kwanjaman- ja ndongankieliset käännökset jäävät helposti hyllyyn, koska kieli ei ole riittävän ymmärrettävää. Vanhat käännökset ovat ulkomaalaisten lähetystyöntekijöiden tekemiä, ja se näkyy lopputuloksessa. Raamatun käyttöön ja ymmärrettävyyteen liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet, ja tarve uudelle käännökselle on suurta.

– Vanhoissa käännöksissä on jänniä pieniä vivahteita, jotka paljastavat sen, ettei käännöstä ole tehnyt kieltä äidinkielenään puhuva henkilö, Halme-Berneking toteaa.

Onnistunut raamatunkäännös on sellainen, jonka lukija ymmärtää ilman erityistä ponnistelua. Silloin ei käännetä niinkään sanoja, vaan merkityksiä kulttuuriseen viitekehykseen sopivasti.

Pahimmillaan kääntäjä ymmärtää kieltä tai tulkitsee kielen logiikkaa jopa väärin. Tämä saattaa tehdä Raamatun tekstistä äidinkieliselle jopa kiusallista. Sen takia uusia käännöksiä tekevät kieliä äidinkielenään puhuvat kääntäjät.

Onnistunut raamatunkäännös on sellainen, jonka lukija ymmärtää ilman erityistä ponnistelua. Silloin ei käännetä niinkään sanoja, vaan merkityksiä kulttuuriseen viitekehykseen sopivasti.

Käännöstyö etenee lupaavasti

Uuden testamentin raakakäännös on hyvin pitkällä, noin 70 % tekstistä on käännetty. Raakakäännöstä seuraa vaihe, jossa teksti muotoillaan hyvälle ja ymmärrettävälle kielelle. Käännöstä kommentoidaan, testataan ja parannetaan.

Ensimmäiset lopulliset käännökset saadaan valmiiksi Matteuksen ja Markuksen evankeliumeista, jotka ovat nyt viimeistä silausta vaille valmiit.

Markuksen evankeliumista tehdään tänä vuonna painos, jonka mukaan tulee pieni opiskeluliite itsenäisen Raamatun lukemisen tueksi.

– Myös digitaalisen version julkaisemista harkitaan, koska Raamatun lukeminen älypuhelimesta on nuorelle sukupolvelle luontevaa, Riikka Halme-Berneking kertoo.

– Myös digitaalisen version julkaisemista harkitaan, koska Raamatun lukeminen älypuhelimesta on nuorelle sukupolvelle luontevaa.

Samaan aikaan kääntäjät tekevät raakakäännöksiä muista kirjoista, yksi kerrallaan.

Hankkeen aluksi kääntäjät on käyneet Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntäjäkoulutuksen. Koulutuksen ansiosta kääntäminen nopeutuu ja työn jälki paranee. Koulutuksessa käydään työn ohessa, jolloin taidot voi heti viedä käytäntöön.

Molempien kielten kirjat valmistuvat kutakuinkin samaan tahtiin. Kwanjaman kielen kirjoitusasu on hiukan eri Namibiassa ja Angolassa, joten molempiin maihin tehdään omat painoksensa kwanjamankielisestä Raamatusta. Yhteensä käännöksiä valmistuukin siis oikeastaan kolme.

Koko käännösten on määrä valmistua vuoteen 2027 mennessä.