Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Puolet kirkon työntekijöistä ottaa helvetin vakavasti

 

Kysymykset kuolemanjälkeisestä elämästä jakavat kirkon työntekijöiden käsityksiä. Runsaat puolet kirkossa työskentelevistä uskoo helvetin olemassaoloon tai pitää sitä ainakin todennäköisenä. Useampi kuin joka neljäs ei usko helvettiin lainkaan tai pitää sen olemassaoloa epätodennäköisenä. Kolme neljästä seurakunnan työntekijästä kuitenkin uskoo, että kaikki ihmiset herätetään kuolleista.

Kolme neljästä (76%) kirkon eri ammattialojen työntekijöistä uskoo, että kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä ja toisille kadotus. Kymmenesosa seurakunnan työntekijöistä ei tähän väitteeseen lainkaan tai pitää sitä epätodennäköisenä. Asia selviää Kirkon tutkimuskeskuksen ja Radio Dein tänään julkistamasta kirkon työntekijöille osoitetusta kyselytutkimuksesta. Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi runsaat 1900 kirkon työntekijää.

Usko helvetin olemassaoloon on iankaikkisen elämän toivoa huterampaa. Hieman yli puolet seurakunnan työntekijöistä (56%) ilmoittaa uskovansa vakaasti tai pitää ainakin todennäköisenä väitettä, jonka mukaan ”Helvetti on konkreettinen paikka, jonne joutuvat ne, jotka eivät usko Jeesukseen”.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Joka kymmenes (9%) kirkon työntekijä ei usko helvettiin lainkaan ja runsas viidesosa (22%) pitää sen olemassaoloa epätodennäköisenä.

Ikä vaikuttaa merkittävästi käsitykseen kadotuksen todellisuudesta. Alle 30-vuotiaiaista kirkon työntekijöistä helvetin olemassaoloon uskoo vakaasti tai sitä pitää todennäköisenä noin puolet (55%), kun yli 60-vuotiailla osuus on kaksi kolmesta (67%).

Kirkon ammattiryhmistä papiston kohdalla näkemykset helvetin ja kadotuksen olemassa oloon eroavat merkittävästi naisten ja miesten välillä. Naispapeista vain 35 prosenttia uskoo helvetin olevan todellinen tai pitää sitä todennäköisenä. Vain joka viides naispappi sanoo uskovansa vakaasti helvetin olemassaoloon. Miespapeista yli puolet (60%) pitää väittämää totena tai todennäköisenä.

Kirkon ammattikunnista vakuuttuneimpia helvetin olemassaolon todellisuudesta ovat diakoniatyöntekijät, kun taas tiedottajat ja viestintätehtävissä olevista vain joka viides ilmoittaa uskovansa vakaasti helvetin olevan todellinen paikka.

Eniten helvetin olemassaoloa epäilevät Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueella toimivat kirkon työntekijät. Lapuan, Oulun ja Mikkelin hiippakunnissa työskentelevien helvetinpelko on selvästi yleisempää kuin muissa seurakunnissa työskentelevien. Kaikkein vähiten helvetin ja kadotustuomion todellisuuteen uskovat helsinkiläiset naispapit.

Radio Dein ja Kirkon tutkimuskeskuksen toteuttamassa laajassa tutkimuksessa tiedusteltiin evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiltä, miten he suhtautuvat kirkon opetuksiin. Helmikuussa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 1904 kirkon työntekijää. Kyselyn vastausprosentti oli 31.

Kuuntele Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäen haastattelu.

Helsingin seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Seppo Simola ja dogmatiikan professori Miikka Ruokanen vetävät johtopäätöksiä tutkimustuloksista Radio Dein Viikon debatissa keskiviikkona 20.3. klo 9-10. Uusinta klo 13-14 ja lauantaina 23.3. klo 20-21.

Lue myös:

”Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja: Jakolinja kirkon sisällä syventynyt”

”Vain joka toinen naispappi uskoo Jeesuksen syntyneen neitseestä”

”Valtaosa kirkon työntekijöistä uskoo saatanan olemassaoloon”

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)