Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Piispat erimielisiä kirkon avioliittokäsityksestä

 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kokoontuivat eilen Kirkon talossa Helsigissä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispainkokous keskusteli aiheesta 6.8.

Piispainkokous on kokouksessaan 6.8.2020 hyväksynyt vastauksensa, joka toimitetaan ensi viikolla (10. – 14.8.) kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Piispojen tavoitteena on ollut etsiä yhteistä vastausta siihen, millä tavalla ykseys eli eläminen yhtenä Kristuksen kirkkona voisi erimielisyyksienkin keskellä toteutua. 10-sivuinen vastaus korostaa, että kirkon ykseys, kunnioittava keskustelu ja kysymys avioliitosta kietoutuvat tiiviisti yhteen.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Ratkaisuna avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen piispat näkevät tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Tämän saavuttaminen edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta eli kunnioittavaa keskustelua.

Vastauksessaan piispat kuvaavat erilaisia vihkimiskäytäntömalleja. Parhaimmasta ratkaisusta on piispainkokouksessa erilaisia näkemyksiä. Osalle piispoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykymalli on ainoa mahdollinen vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen toimituksen kautta. Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Jos piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana pitämästään mallista, enemmistö piispoista pitäisi toiseksi parhaana mallia, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispainkokous kuvaa vastauksessaan kunnioittavan keskustelun ja epäasiallisen keskustelun tuntomerkkejä ja kehottaa kirkolliskokousta, piispainkokousta ja kirkkohallitusta sitoutumaan kunnioittavaan keskusteluun ja edistämään sitä. Lisäksi piispainkokous toivoo, että kunnioittavan keskustelun periaatteita pidetään esillä kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutuksissa ja että niihin sitoutumista edistetään seurakunnan toiminnan kaikilla tasoilla.

Piispat muistuttavat, että erilaiset tulkintatavat sekä kirkon uskon soveltaminen käytännön elämään ovat koetelleet kristittyjen ykseyttä läpi historian. Ykseys ei vaadikaan heidän mukaansa täydellistä samanmielisyyttä, sillä ykseys pohjautuu yhteiseen uskoon ja kasteeseen, joka liittää kristityt Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.

Kirkon viestintä