Piispainkokous selvittää seurakuntien valtasuhteita

 

Tampereella kokoontunut piispainkokous päätti selvittää valta- ja vastuusuhteita seurakunnissa. Jatkossa piispat aikovat kokoustaa useammin. Kokousten määrää nostetaan kahdesta neljään.

Piispainkokous päätti esittää kirkkohallituksen ja piispainkokouksen yhteistä työryhmää, jossa selvitettäisiin johtavien viranhaltijoiden ja hallintoelinten valta- ja vastuusuhteet seurakunnan ja seurakuntayhtymän johtamisessa.

Seurakunnissa talouden ja hallinnon välillä ollut kahden johdon järjestelmä ei piispainkokouksen mukaan ole ongelmaton. Johtamisen vastuun ja työntekijöiden kannalta selkein malli on kirkkoherra kaikkien työntekijöiden esimiehenä. Työryhmä selvittää, miten talouspäällikön esimiehenä toimiminen muuttaisi kirkkoherran virkavastuuta. Samoin kirkkoneuvoston ja kirkkoherran toimivalta-alueet menevät jossain määrin päällekkäin.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Pastoraalikoulutuksen uudistamiseksi asetettiin työryhmä, jonka antaa selvityksen pappien perus- ja jatkokoulutuksen uudistuksesta syksyn 2012 piispainkokoukselle. Työryhmän mietintöön tulee sisältyä esitys pappien koko koulutuspolun uudistamisesta.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin piispa Björn Vikström ja jäseniksi tutkija Kati Niemelä, johtaja Kari Kopperi, opintoasianpäällikkö Mervi Palva, hiippakuntadekaani Kai Peltonen ja hiippakuntadekaani Niilo Pesonen. Lisäksi teologikoulutustoimikuntaa pyydetään nimeämään työryhmään opiskelijajäsen. Sihteerinä toimii piispainkokouksen sihteeri Jari Jolkkonen.

Piispainkokous hyväksyi myös ohjeet papin ja lehtorin virkapukeutumisesta. (KT)

Jari Jolkkonen kertoo piispainkokouksen annista Radio Deissä torstaina 16.9. klo 9-10.

 

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)