Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokous päätti selvittää vihkimisoikeudesta luopumisen vaikutukset

 

Piispainkokous Kirkon talossa tammikuussa 2016. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Piispainkokous käsitteli selvityksen tekemistä vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista vuoden ensimmäisessä kaksipäiväisessä kokouksessaan. Piispat linjasivat tehtävän selvityksen laajuuden ja muodon.

Viime syksyn kirkolliskokous antoi piispainkokoukselle tehtäväksi selvittää yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa, mitä vaikutuksia mahdollisella vihkimisoikeudesta luopumisella olisi kirkolle.

Piispainkokous päätyi siihen, että selvitys vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista toteutetaan siten, että kartoitetaan mahdollisimman laajasti avioliittoon vihkimisen merkitystä kirkolla. Selvityksessä kartoitetaan myös, mitä vaihtoehtoja kirkolla on ja mitä vaikutuksia näillä voi olla.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Taustaselvityksen tekee piispainkokouksen kutsumana professori Eila Helander. Piispainkokous asetti taustaselvityksen tekijän tueksi ohjausryhmän, jonka jäseniksi nimettiin arkkipiispa Kari Mäkinen (pj.), kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (siht.)

Selvityksen on tarkoitus valmistua 31.10.2017 mennessä, niin että piispainkokous voisi hyväksyä sen joulukuun 2017 tai helmikuun 2018 istunnossa. Kirkolliskokoukseen asia etenisi siten toukokuussa 2018.