Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokous myönsi 100 000 euron avustuksen ukrainalaisten ja Ukrainan kirkkojen tukemiseen

 

Kuva: Istockphoto

Piispainkokous myönsi ylimääräisessä kokouksessaan 14.3.2022 Luterilaiselle maailmanliitolle 100 000 euron avustuksen ukrainalaisten ja Ukrainan kirkkojen tukemiseen.

Avustus myönnettiin kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta. Piispainkokous pyytää, että Luterilainen maailmanliitto raportoi, miten tuki käytetään.

Avustuksen myöntämisperusteissa todetaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on synnyttänyt valtavan humanitaarisen katastrofin. Tähän mennessä noin 2,6 miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan sotaa naapurimaihin ja pakolaismäärien odotetaan kasvavan vielä huomattavasti. Ukrainassa toimivat kirkot ja niiden diakoniajärjestöt pyrkivät auttamaan sotaa pakenevia, sekä niitä, jotka eivät kykene pakenemaan sodan jaloista. Tämä sisältää hätäpakkausten, perustarvikkeiden, suojan, perusterveydenhuollon, sielunhoidon ja psykososiaalisen tuen tarjoamista.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Luterilainen maailmanliitto on käynnistänyt keräyksen tukeakseen Ukrainan kirkkoja ja ihmisiä, jotka pakenevat kodeistaan ja etsivät suojaa, perustarpeita, kuten ruokaa ja vettä. Luterilainen maailmanliitto on vedonnut jäsenkirkkoihinsa, että ne tukisivat taloudellisesti Ukrainan sodasta kärsiviä. Ukrainassakin toimii luterilainen kirkko, vaikka se on pieni.

Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston tarkoituksena on erityisestä syystä tukea Luterilaisen maailmanliiton ja muiden ekumeenisten järjestöjen sekä niiden jäsenkirkkojen, kirkkomme sisarkirkkojen ja muiden yhteistyökumppaneiden tärkeiden ekumeenisten hankkeiden toteuttamista, sekä työtä taloudellisin perustein.

Rahastoa kartutetaan kolehdeilla ja muilla rahastolle annetuilla varoilla sekä korkotuotoilla. Rahaston tuottojen käytöstä päättää piispainkokous, peruspääoman käytöstä kirkolliskokous. Kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston koko oli n. 5,5 miljoonaa euroa 3.3.2022.

Kirkon viestintä