Piispainkokous: Muiden uskontojen edustajat voivat lainata seurakunnan tiloja harkinnan mukaan

 

Piispainkokouksessa Rovaniemellä päivitettiin aiempia ohjeita kirkkorakennusten ja seurakuntien tilojen antamisesta muiden uskonnollisten yhteisöjen käyttöön. Ohjeet ovat suopeita muiden kristillisten kirkkojen, ja harkinnalla myös muiden uskontokuntien, tilaisuuksia kohtaan. Sellaista toimintaa, joka on ”tähdätty oman kirkkomme julistusta ja työtä vastaan” tai jolla pyritään ”korvaamaan kirkollisia toimituksia oman kirkkomme jäsenten kohdalla”, se ei tiloissa hyväksy.

 

Pääsääntönä on, että tiloja saa lainata muille kristillisille kirkoille ja yhteisöille näiden jumalanpalveluksia ja muita toimituksia varten. Tiloista voidaan periä kohtuulliset käyttökustannukset. Muiden uskontojen edustajat voivat ohjeistuksen mukaan lainata seurakunnan tiloja harkinnan mukaan.  

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Muiden uskonnollisten yhteisöjen kohdalla tarvitaan aina erityistä, tapauskohtaista harkintaa. Harkittavaksi tulevat seurakunnan muut tilat kuin kirkkotila. Erityisten pastoraalisten syiden takia siunauskappelia voidaan antaa muiden uskontojen mukaisiin hautajaisiin. Lainatessa tulee kuitenkin etukäteen sopia, ettei tiloissa olevia kristillisiä symboleja tule peittää tai poistaa.

Ohjeen mukaan ”luterilaisen seurakunnan tiloissa järjestettävältä tilaisuudelta on voitava edellyttää, ettei se ole tähdätty oman kirkkomme julistusta ja työtä vastaan eikä sillä pyritä korvaamaan kirkollisia toimituksia oman kirkkomme jäsenten kohdalla.” Ohjeistuksessa ei erikseen määritellä eri kirkko- tai uskontokuntien asettumista näihin rajauksiin.

Kirkon herätysliikkeiden kohdalla ohjeistus kehottaa seuraamaan ”periaatteita, jotka on ilmaistu 4.3.2009 annetussa piispojen ja herätysliikejärjestöjen yhteisessä tahdonilmaisussa.”

Ohjeen tarkoituksena on ” tukea seurakunnissa tapahtuvaa päätöksentekoa”. Kirkkojärjestyksen mukaan ”kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä”. Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä kirkon, siunauskappelin tai kappelin käytöstä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

 

Piispojen ohje Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteessa.