Piispainkokous edellyttää korjaavia toimia Kansanlähetykseltä ja Sleyltä toukokuun loppuun mennessä

 
Viisi vihittyä pappia poseeraavat rivissä Inkerin kirkon piispan vieressä.

Piispa Ivan Laptev (kolmas oikealta) vihki Pietarin Pyhän Marian kirkossa papeiksi Jarkko Haapasen, Matti Rusaman, Santeri Marjokorven, Veli-Matti Kujalan ja Hiroaki Yoshimuran. Kuva: Daniel Nummela

Piispainkokous edellyttää Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä (SLEY) ja Suomen Evankelisluterilaiselta Kansanlähetykseltä (SEKL) korjaavia toimia niiden tekemien sopimusrikkomusten vuoksi.

Piispainkokous edellyttää, että järjestön hallitus tekee pysyväisluonteisen päätöksen sopimusrikkomuksen korjaavista toimenpiteistä 31.5.2024 mennessä.

Jos piispainkokous määräajan jälkeen toteaa, että korjausta ei ole tehty, piispainkokous voi esittää kirkolliskokoukselle, että järjestö menettää asemansa kirkon lähetysjärjestönä.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Taustalla Inkerin kirkosta haetut pappisvihkimykset

Piispainkokous totesi lokakuun 2023 kokouksessaan, että SLEY ja SEKL ovat tehneet sopimusrikkomuksen. Ne ovat Inkerin kirkossa 3.9.2023 tapahtuneen pappisvihkimyksen myötä rikkoneet virkakysymyksen suhteen Yhteinen todistus -asiakirjan toimintaperiaatetta, jonka mukaan sopimusjärjestöt eivät saa aiheuttaa toiminnallaan haittaa yhteistyössä. Ne ovat rikkoneet myös sitoumusta tiedottaa piispainkokoukselle, kun ne suunnittelevat omaa toimintaansa koskevia uusia merkittäviä avauksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rikkomukset kietoutuvat niin kutsuttuun virkakäsitykseen, sillä Inkerin kirkossa vain miehet voivat toimia pappeina. Hakemalla vihkimyksen Inkerin kirkosta järjestöjen työntekijät ovat voineet välttää osallistumasta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvihkimykseen, jossa samaan aikaan vihitään naispuolisia pappeja.

Piispainkokous käynnisti rikkomuksesta kuulemismenettelyt molempien järjestöjen kanssa. Vastauksissaan järjestöt ilmoittivat olevansa tapahtuneesta pahoillaan ja pyysivät anteeksi riittämätöntä tiedottamista ja aiheuttamaansa haittaa.

Edellytyksenä pysyväisluonteinen sitoumus

Piispainkokous katsoi, että sopimusrikkomus on vakava, mutta ei kuitenkaan sellainen, että sen seurauksena piispainkokouksella olisi välittömästi tarvetta esittää kirkolliskokoukselle lähetysjärjestöstatuksen menettämistä.

Piispainkokous totesi, että SLEY on jo aiemmin rikkonut sopimusta vuonna 2017 Keniassa tapahtuneessa pappisvihkimyksessä, mikä tekee SLEY:n uudesta tapauksesta raskauttavamman.

Piispainkokous edellyttää, että järjestöt eivät edistä työntekijänsä papiksi vihkimistä Inkerin evankelis-luterilaisessa kirkossa tai missään muussa ulkomaisessa kumppanikirkossa, jos järjestön työntekijä asuu vakituisesti Suomessa tai muualla kuin kyseisen kirkon alueella ja käy vain satunnaisesti vihkimyksen antaneessa kirkossa ja/tai tekee vain etätyötä kyseiseen kirkkoon.

Järjestöjen tulee myös saattaa kaikki (muut) ulkomaille suunnitellut pappisvihkimykset piispainkokouksen käsiteltäviksi. Lähetetyn työntekijän pappisvihkimys voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa toteuttaa ulkomaisessa kumppanikirkossa. Suunnitelma pappisvihkimyksestä on saatettava kirjallisena piispainkokouksen tietoon ennen kuin mitään vihkimykseen liittyviä toimenpiteitä tai päätöksiä on tehty. Suunnitelma käsitellään kirkon lähetystyön toimikunnan kokouksessa. Kirkon lähetystyön toimikunta vie asian piispainkokoukselle kannanottoa varten.

Järjestöiltä edellytetään myös, että ne eivät kierrä ulkomaisilla vihkimyksillä kirkon virkaratkaisua, vaan tukevat työntekijänsä pappisvihkimyksen saamista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnalta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavanomaisten pappisvihkimyskäytäntöjen mukaisesti. Niiden tulee pyytää pappisvihkimystä sitä toivovalle työntekijälleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnalta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavanomaisten pappisvihkimyskäytäntöjen mukaisesti.

Piispainkokous ilmaisi myös huolensa sopimusrikkomuksen tapahtumisesta juuri Venäjällä tilanteessa, jossa Venäjä käy laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa. ”Tästä syystä Venäjällä toimivien kirkon lähetysjärjestöjen toimintaympäristö ja tilanne on vakava ja riskialtis”, piispainkokous toteaa.

Arkkipiispa Luoma: Odotamme selkeitä ehtojen mukaisia toimia

Piispainkokouksen puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoman mukaan neljän kuukauden aikana odotetaan piispainkokouksen ehtojen mukaisia selkeitä toimia.

Arkkipiispa Tapio Luoma toivoo, että kirkon lähetyksen perussopimuksen ja Yhteinen todistus -asiakirjan vastainen toiminta korjaantuisi.

”Päätöksen myötä syntyi aikaisempaa selkeämpi etenemismalli siitä, mistä asioista ja millä tavalla sopimusjärjestöt ja kirkko sopivat lähetyksen perussopimuksen alaan kuuluvasta yhteistyöstä”, Tapio Luoma toteaa.

Kirkon viestintä