Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokouksen asialistalla ehtoolliskysymyksiä ja seurakuntien yhteistyö jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa

 

Kuva piispainkokouksesta tammikuulta 2016. Kuvassa piispart Simo Peura, Seppo Häkkinen ja Irja Askola. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu istuntoonsa 5. ja 6.9. Jyväskylässä.

Kokouksen esityslistalla ovat muun muassa piispainkokouksen ohjeet muiden kirkkojen jäsenten osallistumisesta ehtoolliseen sekä suositus seurakuntien yhteistyöstä jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa.

Piispainkokous keskustelee myös rippikoululaisten mahdollisuudesta osallistua ehtoolliseen rippikoulujakson aikana.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Piispainkokous päätti tammikuun 2017 istunnossaan, että se toteuttaa laajana kartoituksena kirkolliskokouksen pyytämän selvityksen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta, avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille ja siitä, millaisia vaihtoehtoja kirkolla on edessään. Taustaselvityksen tekijäksi kutsuttiin professori emerita Eila Helander.

Professori Helanderin selvitys on valmistunut, ja se luovutetaan piispainkokoukselle Jyväskylän istunnossa.