Piispainkokoukselta ohjeistus uskontojen kohtaamisen tueksi

 

Kaarlo Kalliala, Björn Vikström, Matti Repo. Kuva piispainkokouksesta marraskuulta 2016. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Lahdessa 28.8. kokoontunut piispainkokous päätti laatia Uskontojen kohtaamisen toimikunnan valmistelemana dokumentin, joka tarjoaa linjauksia kirkon käymän uskontodialogin tueksi.

Uskontodialogin tueksi laaditun dokumentin tavoitteena on myös tarjota erityisesti seurakuntien työntekijöille käytännöllisiä ohjeita toisten uskontojen edustajien kohtaamiseen.

Piispainkokoukselta ei esitystä lähetystyön määrittelyistä

Piispainkokous ei tee kirkolliskokoukselle esitystä kirkkojärjestyksen diakoniaa ja lähetystyötä koskevien kohtien päivittämiseksi.

TV7 neliöb, 1-16.5. MJa

Kirkkohallituksen laatimassa Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä -raportissa nostettiin esiin huomio siitä, että nykyiset kirkkojärjestyksen määritelmät lähetystyöstä ja diakoniasta eivät vastaa kaikin puolin nykyistä diakonian ja mission teologiaa. Piispainkokous päätti jättää asian tässä vaiheessa raukeamaan.

Oulun piispa Samuel Salmen viimeinen piispainkokous

Syyskauden ensimmäistä piispainkokousta isännöi aina yksi yhdeksästä hiippakunnasta. Nyt kokouspaikkana oli Lahti ja Lahden seurakuntayhtymä, joka kuuluu Tampereen hiippakuntaan.

Piispojen johtamat hiippakunnat ovat hallintoalueita, joiden tehtävänä on tukea seurakuntia toiminnassaan. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo kuvaa hiippakuntaansa vireäksi ja ketteräksi hiippakunnaksi, jossa pyritään löytämään uusia toimintamalleja ja tekemisen tapaa. ”Haluamme toimia seurakuntakärki edellä ja olla lähellä seurakuntia.”

Hiippakunnassa on 45 seurakuntaa ja 3 seurakuntayhtymää. Lahden seurakuntayhtymää piispa Repo kuvaa juurevaksi päijät-hämäläiseksi toimijaksi, jossa on myös kekseliäisyyttä ja muun muassa korkeatasoista kirkkomusiikkia.

Kokous oli ensimmäinen kesäkuussa tehtävässään aloittaneen arkkipiispa Tapio Luoman puheenjohtama piispainkokous. Viimeisessä piispainkokouksessaan oli puolestaan Oulun piispa Samuel Salmi, joka jää eläkkeelle marraskuun alusta alkaen. Samuel Salmi on osallistunut piispainkokouksiin ensin asessorina vuosina 1993–1998 ja piispana vuodesta 2001 alkaen.

Seuraava piispainkokous pidetään 9. lokakuuta Helsingissä.