Hyvät: Viikon debatti ehdolla vuoden radio-ohjelmaksi: ”Lajissaan ainutlaatuinen” – Radio Dei kisaa myös juontajatittelistä

Piispa Repo: ”Opillisuuden halveksiminen huolestuttavaa”

 

Tampereen piispa Matti Repo arveli Kirkon evankelioimistyön neuvottelupäivillä (21.3.) pitämässään puheessa, että kirkollinen keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteesta on vielä pientä siihen verrattuna, mitä voi opillisesti olla tulossa.

Revon mukaan keskeiset opinkohdat, kuten Jumala, ihminen, synti, Kristus ja pelastus voivat joutua ankaran paineen alle.

– Saattaa syntyä toiveita luoda uusi käsitys näistä, kun vanhat koetaan menneeseen aikaan sidotuiksi, Repo sanoi. Hän painottaa, että nyt pinnalla oleva homoseksuaalisuus ei ole kirkollisessa keskustelussa irrallinen teema, vaan se nostaa esiin laajempia opillisia kysymyksiä.

– Näitä ovat Jumala, luominen, ihminen, synti, Kristus, pelastus ja ihmisen tehtävä.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

– Näissä opinkohdissa kristillinen usko välitetään uusille sukupolville sekä uusille alueille ja kansoille. Ne kattavat myös Augsburgin tunnustuksen ensimmäiset artiklat, ja niistä vallitsee laaja ekumeeninen yhteisymmärrys kristikunnan eri kirkkojen kesken. Luterilaisille evankeliumi itsessään on koko kirkon oppi, Repo määritteli.

Toista evankeliumia ei ole

Revon mukaan viime aikoina on kuultu huolestuttavan paljon puheenvuoroja, joissa kristinuskon opillista sisältöä väheksytään.

– Ihmisten kohtaamista heidän omista lähtökohdistaan käsin pidetään tärkeämpänä kuin oman opin esillä pitoa. Välillä kuulee väheksyttävän moniäänisyyden nimissä kristinuskon perinteistä kirkollista oppia ja samaan aikaan esitettävän ehdotuksia uusiksi opillisiksi ajatuksiksi.

Vanhaa oppia pidetään aikansa eläneenä ja mielenkiinnottomana, kun taas uudelleentulkitsemisia tulisi suosia siksi, että ne ovat ”tuoreita”.

– Apostoli Paavali oudoksui galatalaisia, jotka olivat valmiita vaihtamaan uuteen, ”toisenlaiseen” evankeliumiin: ”Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia”, Repo muistutti.

 

 
Artikkelibanneri perussanoma