Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispa Jolkkonen avasi piispainkokouksen: ”Maakuntien kehittäminen tärkeää”

 

Piispat: Simo Peura (Lapua), Tapio Luoma (Espoo), Matti Repo (Tampere), Irja Askola (Helsinki), Kaarlo Kalliala (Turku), arkkipiispa Kari Mäkinen, Seppo Häkkinen ( Mikkeli), Jari Jolkkonen (Kuopio), Björn Vikström (Porvoo), kuvasta puuttuu Samuel Salmi (Oulu). Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on kokoontunut syyskauden ensimmäiseen kokoukseen Kuopion hiippakuntaan, Joensuuhun, 30.–31.8.2016.

Piispainkokouksen syysistunto järjestetään tavallisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Nyt järjestämisvuorossa on Kuopion hiippakunta.

Toivottaessaan kokouksen tervetulleeksi Joensuuhun Kuopion piispa Jari Jolkkonen muistutti paikallisten kulttuurien arvostamisen ja koko Suomen kehittämisen tarpeesta.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

”Eri alueiden omaleimaisuutta ja elinvoimaa voidaan edistää, jos tahdotaan. On tärkeää, että valtiovalta kantaa oman vastuunsa Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseksi”, Jolkkonen korosti.

”Arvelen, että marssiessaan maakuntaan piispainkokous on omalta osaltaan halunnut antaa viestin: koko Suomi on tärkeä ja kirkko tahtoo tukea ja olla läsnä myös niin sanottujen syrjäseudun ihmisten elämässä.”

”Luterilaisuudesta rohkeutta rakentaa hyvää yhteiskuntaa”

Jolkkonen kävi puheessaan läpi myös luterilaista armonkäsitystä. Pian 500 vuotta sitten alkunsa saanut luterilaisuus asetti kaiken ajattelun ja elämän keskukseksi uskon kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä usko antoi rohkeuden seurata Kristusta, harjoittaa hyveitä, taistella itsessä olevaa syntiä vastaan ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa.

”Niinpä luterilaiset järjestivät diakoniaa ja pitivät huolta köyhistä ja sairaista. Kouluja perustettiin lapsille ja yliopistoja kehitettiin. Tänäkin päivänä luterilaisuus arvostaa diakoniaa, kasvatusta ja tieteiden vaalimista.”

”Toivon, että pian käynnistyvä reformaation merkkivuosi antaa meille mahdollisuuden pohtia syvällisemmin, mitä Jumalan armo on, mihin se meidät vapauttaa ja mihin se meitä kutsuu ja haastaa”, Jolkkonen sanoi. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun reformaattori Martti Luther julkaisi kirkkoa ja yhteiskuntaa uudistaneet teesinsä.

Piispainkokous antaa kokouksessaan lausunnon kirkkohallituksen esitykseen kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön uudistamiseksi. Käsittelyssä ovat myös esitykset kirkolliskokoukselle lisääntyneestä vieraanvaraisuuden tarpeesta ehtoollisen vietossa sekä muiden kirkkojen pappien oikeudessa saarnata jumalanpalveluksissa.

Kokouksen asialistalla on myös piispainkokouksen selonteko kirkon avioliitto-opetuksesta.