Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Papit odottavat arkkipiispalta teologista pätevyyttä

 

Teologinen pätevyys on seurakuntapapeille tärkein arkkipiispan valintakriteeri. Radio Dei kyseli seurakuntapapeilta kolmea tärkeintä kriteeriä, joita papit asettaisivat arkkipiispan valinnalle.

Kaksi kolmasosaa vastaajista listasi teologisen pätevyyden kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon. Toiseksi kriteeriluettelossa tuli johtamistaito (42 %). Noin joka kolmas vastaaja nosti raamattunäkemyksen, yhteistyökyvyn sekä esiintymis- ja mediataidot kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon. Yksikään vastaajista ei pitänyt poliittista kantaa tärkeänä eikä kielitaitoakaan nähty kovin merkittäväksi.

Tutkimus suoritettiin 26.1.- 2.2.2010 välisenä aikana lähettämällä henkilökohtainen sähköpostikysely 1172:lle seurakuntapapille ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi 439 pappia eli 37 prosenttia kyselyn saajista. Vastaajista 77 % oli miehiä ja 23 % naisia. Vastaajamäärä jakautui melko tasaisesti kuuden hiippakunnan kesken. Muita vähemmän vastauksia saatiin Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakunnista.

Parikanniemisäätiö Neliöb. 24.-30.6 (ilm.1/2)

Seurakuntapapeilta kysyttiin myös, kenet he valitsisivat arkkipiispaksi ja mitkä ovat heidän mielestään kolme tärkeintä ominaisuutta arkkipiispan valinnassa. Seurakuntapappien suosikit arkkipiispaksi ovat Turun arkkihiippakunnan piispa Kari Mäkinen (35 % vastaajista) ja Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen (31 %).

Arkkipiispan valintaan osallistuu yhteensä 1226 äänioikeutettua, joista osa on kirkon työntekijöitä ja osa maallikkovalitsijoita. Valitsijoiden enemmistö tulee Turun arkkihiippakunnan alueelta, jossa äänioikeutettuja on 73 prosenttia kaikista valitsijoista. Kahdeksalla muulla hiippakunnalla on yhteensä 27 prosenttia kaikista valitsijoista (lähde: evl.fi).

Arkkipiispan vaali järjestetään torstaina 18.2.2010. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toinen kierros käydään 11.3.

 
Dei, sävelmatka, artikkeliban 31.5.- (2/2)