Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Palkittu partiojohtaja kantaa vastuuta myös kirkkoneuvostossa

 

Linda Kiviluoma on saanut Partiosäätiöltä Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen. Kuva: Sami Kiviluoma

Linda Kiviluoma on Taavetin Korpihaukkojen monitoiminainen, joka aloitti partion 15-vuotiaana, kotiseurakuntansa nuorisotyöntekijän kutsusta.

Partiosäätiön hallintoneuvosto on myöntänyt Vuoden 2021 Toimiva partiojohtaja -apurahansa Linda Kiviluomalle, 28, Taavetista ja Ville Lassilalle, 23, Jyväskylästä.

Tuhannen euron suuruinen tunnustus on tarkoitettu käytettäväksi henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla. 

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Apurahan jakamisella Partiosäätiö tahtoo kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan yhteiskunnallista merkitystä.

Linda Kiviluoma aloitti partioharrastuksen 15-vuotiaana:

Silloinen lippukunnanjohtajamme ja seurakuntamme nuorisotyöntekijä pyysi minua auttamaan sudenpentulauman vetämisessä ja sillä tiellä olen edelleen.

Vuosien edetessä hän toiminut mm. lippukunnanjohtajana, taloudenhoitajana ja ikäkausiryhmien johtajana.

Partiosäätiö teki palkitsemisvalintansa partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta.

Etelä-Karjalan Partiolaisten johtaja Heini Jokinen kiittää Kiviluomaa erinomaiseksi esimerkiksi vastuullisuudesta ja vastuullisesta tekemisestä:

Hänellä on ollut merkittävä rooli lippukunnan yhteydenpidossa piiriin ja piirin muihin lippukuntiin. Kiviluoma on ollut mukana myös piirileiri Saagan järjestelyissä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

Molemmat apurahan saajat kokevat partion kerryttäneen arvokkaita kokemuksia ja monenlaista oppia.

Linda Kiviluomalla ne ovat kasvattaneet itsevarmuutta sekä kykyä johtaa ihmisiä.

Hyvä johtaja ei laita muita tekemään sellaisia asioita, joita ei itse tekisi tai pystyisi tekemään. Minä pyrin olemaan tällainen johtaja, hän kertoo.

Partion suomista taidoista on hyötyä laajemminkin. Kiviluoma toteaa oppineensa ensiaputaitoja ja liikkumaan luontoa kunnioittaen.

Vuoden Toimiva partiojohtaja aikoo jatkaa aktiivista rooliaan lippukunnan viikkotoiminnassa.

Toivottavasti myös saan perustamani aikuisvartio Karhukaiset kasvamaan vielä hieman, Kiviluoma pohtii.

Luumäen seurakunnassa hän kantaa vastuuta kirkkoneuvoston jäsenenä.

Palkituista toinen, Ville Lassila, on Jyväskylässä Kuokkalan Vetehisten kippariston päällikkö ja lippukunnan meripartiojaoksen johtaja. Lisäksi hän toimii m/s Kuha ja s/y Evita -alusten kipparina.