Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Päihdejärjestöt ehdottavat alkoholimainonnan kieltoa

 

Viisi päihdejärjestöä otti kantaa alkoholin mainonnan rajoittamiseksi. Kannanotossa tuetaan alkoholin mainonnan rajaamista tuotetietojen esittämiseen sekä televisio- ja ulkomainonnan täyskieltoa. Kannanotto kohdistettiin Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneelle työryhmälle, joka järjesti kuulemistilaisuuden 15. helmikuuta.

Kannanoton mukaan alkoholiin liittyy niin suuria kansanterveydellisiä riskejä, että tiukat rajoitukset mainonnassa ovat perusteltuja. Alkoholimainonnan rajoittaminen sekä mielikuvamainonnan ja televisio- ja ulkomainonnan täyskielto vähentävät alkoholihaittoja erityisesti lasten ja nuorten osalta.
Maailman terveysjärjestö WHO korostaa Euroopan Alkoholiperuskirjassa (European Charter on Alcohol) lasten ja nuorten suojelua alkoholimainonnalta. Eettisissä periaatteissaan WHO toteaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä ja siinä määrin kuin mahdollista vailla alkoholijuomien myynnin ja käytön edistämiseen pyrkiviä vaikutteita.
Kannanotossa sanotaan alkoholimainonnan kieltäminen olevan verotus- ja hintapolitiikan jälkeen tehokkain käytettävissä oleva keino vähentää yleisesti alkoholihaittoja. Kannanotossa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle, kiinnittävät siihen huomiota ja muistavat sen sisältöjä. Niiden mukaan jopa pienet lapset ovat tietoisia alkoholimainonnasta.
Alkoholimainonnan täyskielto suojaa kannanoton mukaan myös aikuisia, joilla on tai on ollut ongelmia alkoholinkäytön kanssa.
”Rajoittamalla lasten ja nuorten altistumista alkoholimainonnalle tuetaan samalla perheiden, koulun, nuorisotyön sekä muiden lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävien tahojen toimintaa”, kannanotossa todetaan.
Kannanoton takana on A-klinikkasäätiö, Elämäntapaliitto ry, Elämä on parasta huumetta ry, Sininauhaliitto ry ja Terveys ry.