Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Paavo Lipponen: ”Raamatun sana ja kertomukset ovat lähtemättömästi mielessäni”

 

kuva: paavolipponen.fi

Vuoden 2012 presidenttiehdokkaat kertovat tuoreen Elämään-lehden kyselyssä suhteestaan Raamattuun ja kristinuskoon. Paavo Väyrynen (keskusta), Paavo Lipponen (SDP) ja Sari Essayah (KD) toteavat nojautuvansa kristilliseen maailmankatsomukseen. Sauli Niinistökin katsoo Raamatun antavan ”elämälle perusarvot”. Vastanneista etäisimmin kristinuskoon suhtautuu Eva Biaudet (RKP), jolle Raamatulla ei ole ”uskonnollista merkitystä”.

Elämään-lehti kysyi presidenttiehdokkailta Raamatun merkityksestä yhteiskunnan arvopohjalle ja ehdokkaan omalle arvopohjalle. Ehdokkailta kysyttiin myös, milloin he viimeksi lukivat Raamattua. Lisäksi he vastasivat muun muassa kysymyksiin uskonnonopetuksesta.

– Koska en kuulu kirkkoon, Raamatulla ei ole minulle uskonnollista merkitystä.  Luemme perheessä jouluna jouluevangeliumin. Se on kaunis kertomus rakkaudesta, Biaudet kertoo.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

– Raamattu on minulle uskon ja elämän opas, jota luen säännöllisesti, viimeksi eilen, Essayah puolestaan tunnustaa.

– Raamatun sana ja kertomukset ovat lähtemättömästi mielessäni. Raamattua luin viimeksi aamulla ennen kuin tutustuin näihin kysymyksiin, Lipponen sanoo.

Väyrynen toteaa nojautuvansa ”kristillis-siveelliseen maailmankatsomukseen”.

– Raamatulla ja kristillisellä uskolla on arvopohjalleni keskeinen merkitys. Luin Raamattua loppukesällä isäni siirryttyä ajasta iäisyyteen.

Sauli Niinistö oli viimeksi tekemisissä Raamatun sanan kanssa lähipiirissä vietetyn kastetilaisuuden myötä.

– Tilaisuudessa nousi luontaisesti esille teksti ”sallikaa lasten tulla minun tyköni”.

Lipponen ja Essayah katsovat, että oman uskonnon opetus koulussa auttaa ymmärtämään myös muita uskontoja.

– Uskonnonopetus kuuluu myös kirkolle ja perheille, mutta  kouluopetus takaa sen, että kaikki saavat perustiedot.

– Oman uskonnon opetus auttaa ymmärtämään myös sitä, että kaikissa perheissä ei kuuluta mihinkään uskontokuntaan, Lipponen sanoo.

– Lisääntyvä monikulttuurinen vuorovaikutus ja suvaitsevaisuus edellyttävät oman uskontoperinteen tuntemusta. Länsimaista kulttuuria on mahdotonta ymmärtää ilman kristinuskoa. Lapsilla tulee olla oikeus ymmärtää oman uskontonsa perusarvot, Essayah esittää.

Väyrynen ei kaartele vastatessaan kysymykseen ”kannatatteko nykyistä ns. oman uskonnon opetusta kouluissa?”

– Kyllä.

Niinistökin haluaa pitäytyä nykyisessä.

– Kannatan oman uskonnon opetusta ja yleensä etiikan opetusta elämää ohjaavana kivijalkana.

Biaudet toivoo kouluihin mahdollisuutta ”jakaa enemmän uskonnollisia tapoja ja perinteitä”.

– Mielestäni toisen juhlaa voi kunnioittaa, vaikka ei jaakaan samaa uskontoa. Voimme juhlia koulussa sekä joulua että muiden uskontojen juhlia.

Paavo Arhinmäen (vas.) edustaja ilmoitti, että Arhinmäki jättää kyselyn väliin. Pekka Haavisto (vihreät) ei reagoinut haastattelupyyntöihin. Myöskään Timo Soini (ps.) ei vastannut kyselyyn.

Lue ehdokkaiden haastattelut kokonaisuudessaan Elämään-lehdestä 1/2012.

Radio Dein ja kirkon presidenttiehdokkaille järjestämä vaalitentti kuullaan uusintana Radio Deissä lauantaina 21.1. klo 16.00-17.30.

 
Artikkelibanneri perussanoma