Oulun tuomiokapituli antoi pastori Árpád Kovácsille varoituksen homoparin vihkimisestä – päätös Helsinkiä kovempi

 

Árpád Kovács.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli katsoo pastori Árpád Kovácsin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia tämän toimittaessa samaa sukupuolta olevan parin vihkimisen. Kapituli varoitti Kovácsia pappislupauksen rikkomisesta.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli pastori Árpád Kovácsin 5.8.2017 toimittamaa samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä. Tuomiokapituli katsoi, että pastori Kovács toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta ja antoi hänelle kirjallisen varoituksen.

Päätöksen perusteluissa todettiin, että kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista. Tuomiokapitulin toimivaltaan ei kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle. Päätöksessä korostettiin, että tuomiokapitulin tehtävänä kuitenkin on valvoa oman papistonsa tehtävien hoitoa.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

Päätöksestä äänestettiin lukemin 5-2. Eriävän mielipiteen päätöksestä jättivät hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen ja tuomiorovasti Satu Saarinen. He katsoivat, että papin toiminta ei ole ollut nykyisen kirkon ohjeistuksen mukaista, mutta vallitsevassa tilanteessa sen ei tulisi aiheuttaa toimenpiteitä. Eriävässä mielipiteessä vedottiin siihen, että ”samaa sukupuolta olevat vihittävät ovat kirkon jäseniä, Jumalan luomia ja lunastamia ja papille annettava rangaistus loukkaa omia seurakuntalaisiamme, vaikkei se olisi päätöksen tarkoitus”.

Eriävässä mielipiteessä vedottiin myös kirkolliskokouksessa etenevään kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevaan aloitteeseen sekä erilaisia ratkaisumalleja pohtivaan selvitykseen.

Kirjallista varoitusta asettuivat kannattamaan lakimiesasessori Mari Aalto, pappisasessori Heikki Nissinen, pappisasessori Kari Tiirola, kapitulin maallikkojäsen Aino Paananen ja hiippakunnan piispa Samuel Salmi.

– Avioliittolain muutos on synnyttänyt erilaisia tulkintoja, joiden kanssa kirkossa ja pohjoisessa hiippakunnassa nyt eletään. Toivon, että keskustelua eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä käydään toinen toistamme kunnioittaen. On siedettävä erilaisten katsantojen synnyttämää kipua ja elettävä sen kanssa, kommentoi piispa Salmi Oulun hiippakunnan verkkosivulla.

Helsingin tuomiokapituli antoi kaksi viikkoa sitten samaa sukupuolta olevia pareja vihkineelle pastori Kai Sadinmaalle vakavan moitteen sekä kehotti tätä pysymään pappislupauksessaan. Helsingissä kapituli kuitenkin säästi Sadinmaan kirjalliselta varoitukselta, kuten Oulun tuomiokapituli toimi Kovácsin kohdalla.

 
Dei, Mooses, artikkeliban. (1/2) 29.6.- MJa