Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Oulun ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogin tutkinto antaa myös kanttorin pätevyyden

 

Oulun ammattikorkeakoulussa on nykyisin 9 000 opiskelijaa. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa 600 oamkilaista. Kuva: Oamk

Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, käynnistää syksyllä 2020 koulutuksen, jota muualla Suomessa ei ole tarjolla.

Oulun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin tutkinto uudistuu. Kevään 2020 yhteishaussa olevassa musiikkipedagogin koulutuksessa opiskelija voi valita pääaineekseen klassisen musiikin tai pop-/jazzmusiikin lisäksi kirkkomusiikin.

Kirkkomusiikkia pääaineenaan opiskelevat valmistuvat musiikkipedagogeiksi (AMK). Uudenlainen tutkinto tarjoaa valmistuvalle aiempaa laajemmat työllistymismahdollisuudet, sillä se antaa kirkkomusiikin valinneille sekä kanttorin että instrumenttipedagogin kelpoisuuden.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Musiikkipedagogin tutkinto sisältää myös opettajan yleiseen pedagogiseen kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.

Kirkkohallitus päätti kanttorin viran uusista kelpoisuusvaatimuksista 10.12.2019. Päätös mahdollistaa kanttorin kelpoisuuteen vaadittavien opintojen integroimisen musiikkipedagogitutkintoon.

Oulun kirkkomusiikkikoulutus on Suomen ainoa AMK-tasoinen suomenkielinen kanttorikoulutus. Oulussa on koulutettu kanttoreita vuodesta 1984 lähtien.

Oamk kuitenkin lopetti koulutuksen vuonna 2016. Lakkauttamisen syyksi mainittiin säästösyyt ja hakijapula.

Nyt Oamkissa uskotaan, että koulutukselle on kysyntää, sillä ”sekä kirkon että työmarkkinoiden suunnalta on saatu vahva viesti uudella tavalla profiloituneen kanttorikoulutuksen tarpeesta”.

lähteet: Oamkin ja Kalevan verkkosivut