Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Nyt korona-aikana lukutaidon merkitys korostuu

 
Kuvassa lomwenkieliset ohjeet koronaviruksen torjumiseksi

Suomen ja Malawin pipliaseurat ovat toteuttanet yhteistyössä julisteen siitä, kuinka välttää Covid-19 virusta. Tämä juliste on kirjoitettu lomwen vähemmistökielellä.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman lukutaito-ohjaajat jakavat Covid-19 -julisteita kyliin. Lukutaitokoordinaattori Martha Makalani kertoo, että ilman lukutaitoa terveysohjeista on vaikea saada selvää.

Malawilaisilla lomwen ja jaon vähemmistökielillä on julkaistu ensimmäinen Covid-19 juliste, jonka tarkoituksena on jakaa kyliin tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisemisestä. Malawin ja Suomen pipliaseurojen toteuttaman julisteen sisältö perustuu WHO:n perusviesteihin siitä, kuinka välttää Covid-19 virusta.

Materiaalia käännetään jatkuvasti myös muille kielelle. Julisteen pohjalta tuotettiin myös englanninkielinen kirjanen, jota jaetaan verkossa toimivassa Bloom-kirjastossa, joka mahdollistaa tehokkaan muokkaamisen ja kääntämisen muille kielille.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Lukutaitoista ei huijata terveysasioissa

Malawin Pipliaseuran jaon kielen lukutaitokoordinaattori Martha Makalani (38) kertoo, että naisten lukutaito on tärkeää, koska se mahdollistaa kylien kehityksen. Myös terveysasioissa lukutaidon merkitys korostuu, erityisesti korona-aikana.

Meitä ei voi enää huijata terveysasioissa. Pystymme lukemaan tietoa siitä, miten välttää tartuntatauteja, Martha Makalani sanoo.

Meitä ei voi enää huijata terveysasioissa. Pystymme lukemaan tietoa siitä, miten välttää tartuntatauteja, Martha Makalani sanoo.

Martha kannustaa oppilaita lukemaan ja kirjoittamaan sekä oppimaan uusia asioita. Hän kehottaa heitä ajattelemaan sitä, että heitä tullaan arvostamaan yhteisössään, kun he oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. 

   Lukutaitoisina he voivat myös tukea lapsiaan jatkamaan koulunkäyntiä. Opiskelu tekee heistä myös itsenäisiä niin, ettei heidän tarvitse aina turvautua toisten apuun, Martha kertoo.   

Useimmat lukutaitoluokan naiset elävät köyhyydessä ja joutuvat päivittäin etsimään ruokaa perheilleen.  Monilla on kiusaus jäädä lukutaitoluokalta pois ja käyttää aika ruoan hankkimiseen. Martha kannustaa oppilaita panostamaan opiskeluun. Lukutaitoinen selviytyy arjen haasteista, esimerksi terveysohjeiden lukemisesta. 

  Olen vakuuttunut siitä, että köyhyydestä huolimatta aikaa löytyy myös opiskelulle, jos oppilaat osaavat suunnitella ajankäyttönsä järkevästi, Martha toteaa. 

Aikuisten lukutaidottomuus ei johdu siitä, etteikö ihmisillä ole halua oppia, vaan siitä että heillä ei ole mahdollisuuksia opetella lukemaan. 

Aluksi haasteena oli, että oppilaiden miehet eivät olisi halunneet vaimojensa käyttävän aikaa opiskeluunNyt miehet ovat huomanneet, että naisten lukutaito auttaa koko perhettä, sillä naiset pystyvät lukutaitoisina huolehtimaan perheestään paremmin kuin ennen. Puolisot kannustavatkin nyt vaimojaan opiskelemaan ahkerasti 

Myös Marthan mies rohkaisee häntä silloin kun työ tuntuu vaikealta. Mies kannustaa jatkamaan työtä ja auttamaan kylän naisia ja muistuttaa, että vaikeudet ovat osa elämää.   

  Aikuisten lukutaidottomuus ei johdu siitä, etteikö ihmisillä ole halua oppia, vaan siitä että heillä ei ole mahdollisuuksia opetella lukemaan. Lukutaitotyölle on yhä valtava tarve Malawissa, Martha summaa. 

Martha Makalani vain 15-vuotias, hänen vanhempansa kuolivat auto-onnettomuudessa ja hän joutui jättämään lukion kesken. Sukulaiset maksoivat veljen opinnot, mutta Martha jäi vaille tutkintoa. Sinnikäs nainen on kulkenut omaa polkuaan, ja koordinoi nyt Pipliaseuran lukutaitohanketta oman äidinkielensä jaon opiskelijoiden parissa.

Nainenkin voi toimia johtajana

Martha on iloinen saadessaan toimia lukutaito-ohjaajana ja olla kristitty roolimalli toimiessaan ympäristössä, jossa naisten johtajuus ei ole itsestäänselvyys. 

 Aluksi koin, että minua ei arvostettu ja sain osakseni epäilyä. Muslimiyhteisöissä, joissa lukutaitoluokat toimivat, ei ollut totuttu näkemään naisia johtotehtävissä, Martha muistelee. 

Martha teki työnsä tunnollisesti ja pelkäämättä väheksyntää, ja hiljalleen yhteisö hyväksyi hänet ja hän alkoi saada arvostusta osakseen. Nyt kyläläiset ottavat hänet hymysuin vastaan. Myös kylän johtajat ovat hyväksyneet hänet ja osoittavat hänelle kunnioitusta, sillä myös hän kohtelee heitä kunnioittavasti.  

Olen kuullut useilta oppilailta, että minä olen todiste siitä, että naisetkin voivat toimia johtajina. 

  Olen kuullut useilta oppilailta, että minä olen todiste siitä, että naisetkin voivat toimia johtajina. Eräs oppilas kehui työtäni sanomalla, ”Sinä teet työtä kuin et olisi nainen, Martha hymyilee. 

Perinteisesti jao-kylissä johtajuus periytyy isältä pojalleAjat muuttuvat ja joitain kylistä johtaa nyt nainen. He eivät ole päässet johtajiksi vain perimällä tehtävää vanhemmaltaan vaan osoittamalla, että he ovat kykeneviä johtamaan.  

 Lukutaitoa naisille Afrikassa ohjelmaa toteutettiin vuonna 2019 neljässä Itä-Afrikan maassa ja Namibiassa. Ohjelma on tuottanut kolmessa vuodessa lukutaito-oppimateriaaleja, kouluttanut paikallisten Pipliaseurojen työntekijöitä ja lukutaito-opettajia ja lisännyt naisten lukutaitoa järjestämällä lukutaitokoulutusta viidellä vähemmistökielellä. Vuonna 2019 lukutaito-opiskelijoita oli 2 100, joista naisia oli 83 %. Lue lisää osoitteessa Agricola.fi.

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-