Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Nuoret parit hakevat apua parisuhteeseen

 

Perheneuvonnassa voidaan käsitellä myös kasvatuksen kysymyksiä.

Miehet tekevät aloitteita parisuhteensa kuntoon saattamiseksi lähes yhtä aktiivisesti kuin naiset. Näin kuvaa kirkon perheneuvonnan nykytilaa johtaja Päivi Kähkönen kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksiköstä.

Viime vuonna kirkon 42 perheasiain neuvottelukeskusta auttoi maksutta 16 500 asiakasta. Ruuhkia on syntynyt etenkin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. Tampereella jaettiin äsketäin aikoja neljän kuukauden päähän. Perheneuvojien harkinnan mukaan erityisen kriittisessä tilanteessa saa kuitenkin ajan nopeastikin.

– Suurin asiakasryhmä olivat 30-39 -vuotiaat, joiden osuus kasvoi edellisestä vuodesta viidellä prosenttiyksiköllä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Tulevaisuudessa kirkon perheneuvojat näkyvät entistä useammin oman talon ulkopuolella. Tavoite on lisätä yhteistyötä muun muassa kuntien kanssa.

Selvittämättömät ristiriidat, vieraantuminen kumppanista, seksielämän vaikeudet, uskottomuus tai lasten kasvatuksen kysymykset haastavat perheen arkea. Useimmat parit tulevat kirkon perheneuvojan luo selvittelemään vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Käytännössä ne ilmenevät siten, ettei arki tahdo sujua.

– Läheinen ihmissuhde halutaan nyt ottaa vakavasti ja pitää siitä huolta, kiteyttää perhetyön johtaja Heikki Syrjämäki Tampereen ev. lut. seurakunnista ajan hengen.

Kirkon perhetyön valtteina hän näkee maksuttomuuden ja työntekijöitten pitkän kokemuksen. Osaamistaso pysyy korkeana, sillä palvelukseen tulevat ovat sitoutuneet suorittamaan kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen. Sitä kautta he myös pätevöityvät Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) laillistamiksi psykoterapeuteiksi.

Vastaanottotyön ohella on myös ryhmätoimintaa. Tampereella perheneuvonnan tukemat, vapaaehtoisten vetämät parisuhderyhmät kuuluvat peräti seurakuntayhtymän kärkihankkeeseen, joka näkyy ja virittää keskustelua muun muassa Facebookissa.

Tähän Parasta pareille -toimintaan on kutsuttu sekä sähköisesti että perinteisellä kirjeellä esimerkiksi vuonna 2011 vihittyjä.

– Kohdentaminen on kannattanut. Uusia on tullut mukaan, vahvistaa kärkihankekoordinaattori Jussi Laine.