Nuoret ateistit ovat usein entisiä seurakuntanuoria

 

Fixed Point-järjestö teki viime vuoden lopulla haastattelututkimuksen amerikkalaisten ateistiyhdistysten aktiiveista. Tutkimuksessa osoittautui, että suuri osa heistä oli entisiä kirkossa käyviä kristittyjä.

Yhdysvaltalaiset evankelikaaliset kristityt ovat viimeisten vuosien ajan keskustelleet aktiivisesti niin sanotun Y-sukupolven kadottamisesta. Kyseinen sukupolvi – ”milleniaalit” – koostuu 1980-luvulla ja sen jälkeen syntyneestä ikäluokasta, josta joidenkin tutkimusten mukaan jopa 60 prosenttia jättää kirkon aikuisuuden kynnyksellä.

Viimeisin huomiota herättänyt vaihe keskustelussa käynnistyi viime vuoden lopulla, kun Fixed Point-järjestö teki haastattelututkimuksen amerikkalaisten ateistiyhdistysten aktiiveista. Osoittautui, että suuri osa heistä oli entisiä kirkossa käyviä kristittyjä. Fixed Pointin johtajan Larry Tauntonin mukaan tutkimuksessa selvisi, että kirkosta lähtöä ja ateistiksi kääntymistä kuvasivat esimerkiksi seuraavat seikat.

Parikanniemisäätiö neliöb. 6.-12.8. MJa

Kirkkojen viesti ja missio oli epäselvä. Nuoret olivat kuulleet kyllä paljon ”sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta” ja siitä, miten olla hyvä ihminen. Heillä oli kuitenkin vaikeuksia yhdistää näitä opetuksia Jeesukseen ja Raamattuun.

Elämän vaikeisiin kysymyksiin annettiin kirkossa pinnallisia vastauksia. Näitä olivat muun muassa kysymykset luomisesta ja evoluutiosta, seksuaalisuudesta, Raamatun luotettavuudesta ja Jeesuksesta ainoana pelastustienä. Nuoret olivat alkaneet köykäisten vastausten vuoksi kokea kirkon tilaisuudet tyhjinä, harmittomina ja merkityksettöminä.

Nuoret ateistit arvostivat niitä pastoreita, jotka ottivat Raamatun todesta. Haastateltujen mielestä kristittyjen tuli yrittää käännyttää toisia ihmisiä. Jos kristityt eivät tehneet näin, heitä ei pidetty moraalisesti kunnioitettavina ihmisinä.

Muutos kristitystä ateistiksi tapahtui pääosin ikävuosien 14–17 välillä.

Syyt ateismiin olivat myös tunnepitoisia. Useimmat haastatelluista aloittivat kertomalla, että heidän perusteensa kääntyä ateistiksi olivat ennen kaikkea järkisyitä, mutta jatkoivat kuvaamalla myös muutokseen liittyviä kokemuksellisia ulottuvuuksia. Näitä olivat esimerkiksi omaisen kuolema tai kokemus Jumalan vaikenemisesta.

Internetillä oli rooli kääntymisessä ateistiksi. Haastatellut viittasivat yleisluontoisesti keskustelufoorumeihin tai YouTube-videoihin, mutta jotain tiettyä teosta tai henkilöä – kuten jotakuta uusateistia – ei kuitenkaan useimmiten nimetty.