Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Naiset mukaan päättämään perheen asioista Bangladeshissa

 

Erityisesti äärimmäisessä köyhyydessä elävät ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset sekä vammaiset naiset ovat haavoittuvassa asemassa. Kuva: Martti Laukkanen.

Luoteis-Bangladeshissa käynnistettiin uusi hanke haavoittuvassa asemassa oleville naisille. Vaikutus tulee koskettamaan koko yhteisöä.

Hankkeella vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien naisten sosio-ekonomista osallistumista. Kolmivuotinen hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Hankkeessa pyritään vahvistamaan naisten perhe-elämää koskevaa päätöksentekoa ja heidän taloudellista itsenäisyyttään.

– Naisia tuetaan säästöryhmien perustamisessa sekä koulutetaan heitä muun muassa kotitarveviljelyyn ja mikroyritysten perustamiseen. Vammaisille henkilöille tarjotaan ammatillista koulutusta ja heitä koulutetaan edunvalvonta-asioissa, Kylväjän asiantuntija Saara Pekkola kertoo.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

Erityisesti äärimmäisessä köyhyydessä elävät ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset sekä vammaiset naiset ovat haavoittuvassa asemassa. Hanke pyrkii ottamaan mukaan koko yhteisön kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Hanke toteutetaan Kylväjän pitkäaikaisen kumppanin Bangladesh Lutheran Mission – Finnish (BLM-F) kanssa, ja hanketta tuetaan Suomen Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Artikkeli on julkaistu Kylväjä-lehdessä 1/22.

 
Kylvaja artikkelibanneri