Missionprovinssin piispa Matti Väisänen: Haluamme oikeuden olla olemassa

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon rovasti, TT Matti Väisänen vihittiin lauantaina Luther-säätiön piispaksi. Nykyinen ja tuleva arkkipiispa ovat todenneet, että tämä on Luther-säätiön ratkaiseva askel kirkosta erkaantumisen suuntaan.

Kirkkomme piispojen esittämistä toiveista huolimatta Luther-säätiö aikoo pysyä kirkkomme helmassa niin kauan kuin on mahdollista tehdä työtä sen yhteydessä.

– Suomen ev.lut. kirkon piispat korostavat, että viran tärkeimpiä tehtäviä on valvoa kirkon ykseyttä. En ymmärrä sellaista ykseyttä, jossa heti seuraavassa lauseessa näytetään ovea ja sanotaan, että menkää pois.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Näin Ruotsin ja Suomen Missionprovinssin tuore piispa Matti Väisänen ihmetteli Radio Dein Päivän vieras -haastattelussa. Kirkkomme piispojen esittämistä toiveista huolimatta, Luther-säätiö aikoo pysyä kirkkomme helmassa, niin kauan kuin on mahdollista tehdä työtä.

– Kirkko on meille rakas ja haluamme sitoutua kirkon peruslakiin ja tekisimme väärin, jos jättäisimme sen niiden haltuun, jotka käsittelevät Jumalan Sanaa ja tunnustustamme väärin.

Väisänen kuitenkin myöntää, että jos lähetyshiippakunta eriytyisi omaksi kirkkokunnakseen, se toisi rauhan kirkkoomme tältä osin. Omassa kirkkokunnassa Väisästä pelottaisi se, että kirkko ajaisi sen eristykseen kansasta.

Väisänen on kuitenkin avoin neuvottelemaan erilaisista ratkaisuista, jossa Kirkkolain 1 §:n mukaisesti Raamatun ja Tunnustuskirjat tunnustavat saisivat oikeuden olla olemassa. Oman kirkkokunnan perustaminen edellyttäisi kuitenkin Luther-säätiölle samanlaisten oikeuksien antamista kuin esimerkiksi anglikaanikirkolle liittyen kirkkojen keskinäiseen Porvoon sopimukseen.

Tampereen tuomiokapitulin notaari Hannu Laukkonen kertoi, että tuomiokapitulin istunnossa piispa Matti Väisäsen tapausta käsitellään huhtikuun istunnossa. Sen jälkeen prosessi lähtee eteenpäin ensin tutkintoasiamiehelle ja sitten kurinpitoasiamiehelle. Tampereen tuomiokapituli pääsee tekemään päätöksen vasta kuukausien jälkeen ja rangaistuksena voi olla korkeintaan pappisoikeuksien pois ottaminen.

Piispa Matti Väisäselle sillä ei enää ole merkitystä, sillä hän on jo eläkkeellä. Sen sijaan eri hiippakunnat tulevat seuraamaan Luther-säätiössä toimivia omia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkimiä pappeja, ovatko he uskollisia luterilaisen kirkon piispalle vai piispa Matti Väisäselle. Tämän perusteella seuraavien vuosien aikana käynnistettäneen useampia kurinpitoprosesseja koskien Luther -säätiön pappeja.

 

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)