Milleniaalien tavoittamiseen valtakunnallinen työkalu

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Millenniaalien polut – reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon -asiakirjan kokouksessaan 24.1.2023.

Milleniaalien polut on tarkoitettu seurakuntien työvälineeksi ja valtakunnalliseksi malliksi nuorempien sukupolvien kohtaamiseen.

Toimintamalli on syntynyt osana kirkon Ovet auki -strategian toimeenpanohanketta Millenniaalien kirkko vuosina 2021–2022. Tavoitteena on ymmärtää y- ja z-sukupolvia seurakuntien jäseninä ja auttaa seurakuntia löytämään nuorille sukupolville merkityksellisiä tapoja elää kristittynä ja yhteydessä seurakuntaan.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Millenniaalien polut jatkaa kirkkohallituksen täysistunnon joulukuussa 2020 hyväksymän Polku vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -asiakirjan ihmislähtöistä mallia. Ikäkausien sijaan sen lähtökohtana ovat neljä millenniaaliprofiilia ja kysymys, miten eri profiilien ihmiset kohtaavat kristinuskon.

Seurakunnan kokonaisuutta jäsentävät elementit: hengellisyys, viestintä, yhteisöllisyys ja hyväntekeminen, on tekstissä avattu millenniaalien näkökulmasta. Seurakunnille on koottu kehittämisen työvälineeksi sekä kysymyksiä että muiden seurakuntien valmiita toimintamalleja.

Materiaalin julkaisuaikataulu tarkentuu kevään kuluessa.

Kirkon viestintä

 

Aiheet