Mikkelin hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu käynnistyy vuoden 2023 alussa

 

Mikkelin hiippakunnan piispan vaakuna.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa vahvistettiin seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat. Piispanvaalin ehdokasasettelun ajaksi vahvistettiin 1.1.-1.3.2023.

Vaaliin valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 30 äänioikeutettua. Valitsijayhdistyksellä on oikeus asettaa vaalissa ehdolle pappi, joka on antanut kirjallisen suostumuksen ehdokkuudelleen.

Piispanvaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin lakimiesasessori sekä hiippakunnassa äänioikeutetut papit ja lehtori. Mikkelin piispanvaalissa on noin 1100 äänioikeutettua.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Vaalin asiakirjat piispanvaalin nettisivuilla

Valitsijayhdistysten on toimitettava perustamisasiakirjat tuomiokapitulille kahden kuukauden kuluessa ehdokasasettelun alkamispäivästä eli viimeistään keskiviikkona 1.3.2023. Perustamisasiakirjojen on oltava tuomiokapitulissa ehdokasasettelun päättymispäivänä viimeistään klo 15.00, jolloin tuomiokapitulin viraston aukioloaika päättyy. Määräaika koskee myös sähköisesti lähetettyjä asiakirjoja.

Piispanvaalin ehdokasasetteluun tarvittavat asiakirjat löytyvät hiippakunnan vaalisivustolta osoitteesta www.mikkelinhiippakunta.fi/piispanvaali. Asiakirjoja voi pyytää myös tuomiokapitulista.

Mikkelin hiippakunnan uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1.9.2023. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Mikkelin tuomiokirkossa sunnuntaina 3. syyskuuta.

Mikkelin hiippakunnan nykyinen piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle syyskuun alussa 2023.