Mika Tuovinen evankelistapäivillä: Evankelista tutki Raamattua!

 

Mika Tuovinen (oik.)

Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovisen opetus Evankelistojen yhteyspäivillä Jyväskylässä oli monille vapauttavaa kuultavaa. Tuovinen kävi eri raamatunkohtien kautta läpi erilaisia evankelistan kutsumuksia.

Joillakin evankelistan kutsumus kytkeytyy paimenuuteen, toisilla evankelistan armoitus tulee esille opettamisen kautta ja jotkut taas on kutsuttu kiertäviksi evankelistoiksi.

–          Evankelistat ovat erilaisia. Jotkut ovat teologisesti suuntautuneita, toiset taas käytännönläheisempiä.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Myös evankelistan tehtävät ovat moninaiset. Yksinkertaisimmillaan evankelista välittää hyvää sanomaa Jeesuksesta eli evankeliumia.

Tuovinen kertoo edesmenneen evankelista Billy Grahamin todenneen vanhoilla päivillään, että hänen olisi pitänyt aikaisemmin panostaa enemmän Raamatun opiskeluun ja vähemmän julistamiseen.

–  Evankelistan kannattaa perehtyä hyvin Raamattuun ja tutustua laajasti teologiaan. Erityisesti on hyvä syventyä evankeliumeihin: kuka Jeesus on ja mitä hän opettaa, Tuovinen neuvoo.

Myös evankeliumista viestimiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Taitava evankelista osaa pukea evankeliumin kuulijan kielelle.

–  Evankelista on myös välittävä vierellä kulkija ja yhteydenrakentaja. Hän rakentaa yhteyttä ihmisen ja Jumalan välille ja myös ihmisten välille ja ihmisten ja seurakunnan välille. Evankelistan tehtävä on rakentaa seurakuntaa, ei repiä sitä. Kunnioittava asenne on tärkeää.

Ennen kaikkea evankelista uskaltaa ja haluaa puhua Jeesuksesta. Hänen tehtävänsä on leikata satoa Jumalan valtakuntaan.

Monien koettelemusten kiusaama evankelista

– Evankelistan työ ei ole helppoa.

Kristityn peruskiusausten kuten seksi, raha ja valta lisäksi monet tekijät uhkaavat lannistaa evankelistan. Moni taistelee ahdistusta ja masennusta vastaan. Yksinäisyys on yleistä. Oman syntisyyden kohtaaminen voi olla vaikeaa. Lisäksi on suuri kiusaus verrata itseään muihin ja vähätellä omaa kutsumustaan. Evankelistat saattavat joutua kokemaan myös, ettei heidän kutsumustaan arvosteta, tunnisteta tai sille ei anneta tilaa. Loukkaantumiset ja anteeksiantamattomuus voivat myös olla monille kompastuskiviä elämän polulla.

Koettelemukset kuuluvat kuitenkin elämään ja niiden kautta usko voi vahvistua sisäiseksi vakuuttuneisuudeksi. Kestävä usko ei voi perustua tunteeseen.

Oman kutsumuksen tunnistamiseksi Tuovisella on käytännönläheinen neuvo.

–   Huomaat kutsumuksesi siitä, että jokin asia vetää sinua puoleesi.

Evankelistan kelpoisuusvaatimukseksi pastori Tuovinen nimeää yksinkertaisesti Jumalan armon.

*

Evankelistojen yhteyspäiviä eli Evankelistapäiviä vietettiin Jyväskylässä 14.-15.8. Tää on mun juttu -teemalla. Päiville osallistui noin 300-400 ihmistä eri seurakunnista ja järjestöistä. Evankelistapäiviä on pidetty vuodesta 1995.