Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtajaksi valittiin piispa Munib Younan

 

Luterilaisen maailmanliiton (LML) 11. yleiskokous järjestettiin Stuttgartissa Saksassa 20.–27. heinäkuuta. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin seitsenvuotiskaudeksi Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon piispa Munib Younan. Hän oli Aasian jäsenkirkkojen asettama ja samalla vaalin ainoa ehdokas. Younan on opiskellut papiksi Suomessa ja osaa erinomaisesti suomea.

 

TEKSTI JA KUVA: ESKO SILJANEN

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Yleiskokous edustaa maailman 145 luterilaista kirkkoa, joihin kuuluu yhteensä noin 70 miljoonaa ihmistä. Yleiskokous on näiden kirkkojen muodostaman kommuunion ylin päättävä elin. Yleiskokous kokoontuu keskimäärin joka kuudes vuosi.

LML:n yleiskokouksen teemana oli ”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme”. Virallisia delegaatteja Stuttgartissa oli yli 400, ja osallistujien määrä nousi yli tuhanteen. Suomea edustivat piispa Eero Huovinen ja kolmentoista hengen delegaatio. Lisäksi mukana oli saman verran suomalaisia vierailijoita ja lehtimiehiä. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon edustajaksi LML:n uuteen neuvostoon valittiin Maria Immonen Suomen Lähetysseurasta.

Younanin kanta homoseksuaalisuuten epäselvä
Lehdistötilaisuudessa Munib Younanilta pyydettiin kannanottoa Israelista, naispappeudesta ja homoseksuaalisuudesta sekä miten hän aikoo edistää palestiinalaisten ja israelilaisten välistä rauhaa.

Kysymykseen Israelin teologisesta asemasta Younan ei vastannut suoraan, vaan totesi, ettei suhtautumisemme toisiin ihmisiin saa riippua teologisesta näkemyksestämme. Younan uskoo kahden rinnakkaisen valtion mahdollisuuteen ja haluaa jatkaa pitkään jatkunutta vuoropuheluaan juutalaisten kanssa. Rauhaan kasvattamisen tulee hänen mukaansa alkaa lapsista ja nuorista.

Younan totesi, että hänen kirkkonsa on jo vuosia sitten hyväksynyt naispappeuden. Naispappeus on hänen mielestään osa luterilaista identiteettiä.

Kysymykseen homoseksuaalisuudesta uusi puheenjohtaja suhtautui kahtalaisesti. Hän viittasi siihen, että Jumala on luonut meidät mieheksi ja naiseksi, joista kummankin Kristus on lunastanut. Toisaalta hän kuitenkin viittasi LML:n aikaisempaan päätökseen, jonka mukaan kirkoilla on aikaa tutkia kysymystä vuoteen 2012 saakka, minkä jälkeen suhtautumisesta päätetään yhdessä.

Sovinto mennoniittien kanssa
Yksi kokouksen pääaiheista oli historiallinen sovinto mennoniittien kanssa. Sen taustalla olivat 1500-luvulla tapahtuneet anababtistien mestaukset, joille varhaiset uskonpuhdistajat antoivat opetuksillaan epäsuoran moraalisen luvan. Nyt LML pyysi anteeksi vääryyttä. Sovinnon merkiksi vietettiin sovintojumalanpalvelusta.

Muut kokouksessa esille tulleet aiheet liittyivät LML:n uudistamiseen, ilmastonmuutokseen, aidsin ja köyhyyden aiheuttamiin ongelmiin jäsenkirkoissa.

Tärkeän osan LML:n yleiskokousta muodostivat yhteiset rukoukset ja jumalanpalvelukset. Jokainen päivä alkoi ehtoolliskirkolla, ennen lounasta oli päivärukous, ja jokainen päivä päättyi iltarukoushetkeen LML:n yhtenäisyyttä näyttäisi tulevaisuudessa uhkaavan kysymys samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä.