Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Luterilainen kirkko ohjeistaa työntekijöitään sosiaalisen median käytössä

 

Luterilainen kirkko on antanut työntekijöilleen ohjeet sosiaalisessa mediassa toimimiseen. ”Meidän kirkko verkossa” -ohjeistus jakautuu neljään pääkohtaan: 1. ole avoin kohtaamisille 2. ole henkilökohtainen 3. ole asiantuntija 4. ole lojaali työyhteisölle.

Ohjeiden mukaan kirkko on mukana sosiaalisessa mediassa, koska ”Jeesus kehotti seuraajiaan: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark. 16:15)”.

”Uskonto ja kirkko ovat kestokeskustelunaiheita sosiaalisessa mediassa ja kriittinenkin keskustelu on kirkolle arvokasta”, ohjeistuksessa todetaan.  

Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan ohjeistusta tarvitaan sekä yksittäisen työntekijän että seurakunnan työnsuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

”Se vastaa uudenlaisen viestinnän haasteisiin”.

”Työntekijä joutuu sosiaalisessa mediassa kahden erilaisen jännitteen vetämäksi. Toisaalta hän joutuu pohtimaan paikkaansa akselilla avoin/julkinen – suljettu/luottamuksellinen ja toisaalta katsomaan asioita sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta.”

Meidän kirkko verkossa -ohjeistus on laadittu yhteistyössä kirkkohallituksen ja seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan noin 150 kirkon ja seurakuntien johto- ja verkkotyön asiantuntijatehtävissä toimivaa kokoontuu 9.10. seminaariin pohtimaan, mihin suuntaan kirkon työ muuttuu ja mitkä ovat sosiaalisen median mahdollisuudet tässä muutoksessa.

”Seminaarissa halutaan syventää eri tahojen yhteistyötä sekä löytää vastaus kysymykseen, miten voidaan valtakunnallinen verkkotyö nähdä luontevana osana paikallista seurakuntatyötä.”

Avauspuheenvuoron pitää arkkipiispa Kari Mäkinen.

Ohjeistus kokonaisuudessaan

 
Artikkelibanneri perussanoma