Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Leif Nummela: Arkkipiispan puhe eri linjoilla kuin kirkon virallinen linja

 

Leif Nummela on kirkolliskokouksen jäsen. Kuva Jenniina Nummela

Myös kirkon johtajien tulisi pysyä kirkon virallisten päätösten linjoilla, kirjoittaa Leif Nummela pääkirjoituksessaan otsikolla ”Kirkon kanta ja arkkipiispan kanta” tämän viikon Uusi Tie -lehdessä (UT21/2013). Nummela ottaa kantaa arkkipiispa Kari Mäkisen avioliittoa käsitelleeseen avauspuheeseen, jonka tämä piti kirkolliskokouksessa Turussa 13. toukokuuta. ”Arkkipiispan puhe oli eri linjoilla kuin kirkon viralliset kannanotot asiaan”, Nummela kirjoittaa.

”Mikä on Suomen ev.lut. kirkon näkemys sukupuolineutraalista avioliitosta? ” Nummela kysyy ja toteaa, että Suomen kirkon virallisen kannan päättää piispainkokous, kirkkohallitus ja kirkolliskokous.

Nummela muistuttaa, että kaikkien kolmen taholta on olemassa tuoreet ja samansuuntaiset kannanotot avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkkohallituksen mukaan ”Kirkko kannattaa historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä avioliittolain säilyttämistä nykyisellään”, Nummela lainasi kirkkohallituksen päätöstä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

”Jos kaikki kolme instanssia, joilta Suomen ev.lut. kirkon kantaa voi kysyä, antavat samanlaisen vastauksen, eikö kirkon virallinen kanta asiaan ole selvä?” Nummela kysyy.

”On selvää, että arkkipiispan puhe oli eri linjoilla kuin kirkon viralliset kannanotot asiaan. Koska arkkipiispa on inhimillisesti katsoen kirkon ykkösjohtaja, on hyvin ongelmallinen ja kestämätön tilanne, että hän näin suuressa kysymyksessä linjaa täysin eri tavoin kuin kaikki kirkon päättävät elimet”, Nummela jatkaa ja päättää toteamalla: ”Piispojen ja kirkon johdon taholta on esimerkiksi herätysliikkeiden suuntaan useasti esitetty vaatimus pysymisestä kirkon virallisten päätösten linjoilla. Eikö tämä vaatimus pitäisi nyt esittää kirkon omien johtajien suuntaan?” Leif Nummela kysyy.