Ihmisiä ja ilmiöitä: Koronatartuna oli viedä äänen lisäksi koko Tom Bollströmin elämän – ”Koin olevani Jumalan kanssa kasvokkain” Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Lehdistönvapaudessa protestantit kärjessä, buddhalaiset hännillä

 

Journalisteilla on yleensä hyvät edellytykset tehdä ja julkaista juttujaan maissa, joissa kristityt muodostavat suurimman uskontokunnan. Tieto käy ilmi kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön uusimmasta lehdistönvapausraportista.
Luokittelemalla raportin maat suurimpien uskontokuntien mukaan selviää, että kristillistaustaisissa maissa lehdistön toimintamahdollisuudet ovat yleensä huomattavasti paremmat kuin niissä maissa, joissa suurin uskonto on jokin muu maailmanuskonnoista.

Vapaata lehdistöä pidetään demokratian yhtenä kulmakivenä, ja mielipiteen- ja sananvapaus on yksi perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista.
Silti lehdistönvapaus ei monissa maissa edelleenkään toteudu. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan on tänä vuonna työnsä vuoksi surmattu kuutisenkymmentä ja vangittu yli 160 toimittajaa eri puolilla maailmaa.

Kaikkein synkin lehdistönvapaustilanne on raportin mukaan maapallon niissä kolkissa, joissa valtauskonto on buddhalaisuus tai islam. Esimerkiksi Burmassa eli Myanmarissa, jossa suurin uskontokunta on buddhalaisuus, media on ahtaalla ja ennakkosensuuri arkipäivää.
Pakistanissa ja Afganistanissa sieppaukset ja pommi-iskut varjostavat myös journalistien työkenttää.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

”Valtio ei ole liennyttänyt tutkivien journalistien pidätyksiä, jotka joskus muistuttavat enemmän kidnappauksia”, raportti toteaa näistä maista.

Kristillistaustaisten maiden välillä on eroja. Esimerkiksi Venäjää leimaa tiukka lehdistön kontrolli. Ortodoksisissa maissa on yleensäkin huonompi lehdistönvapaudentila kuin esimerkiksi roomalaiskatolisissa.

Kaikkein parhaat toimintaedellytykset lehdistöllä on siellä, missä protestantit muodostavat suurimman uskontokunnan.

Lehdistönvapauden tilaan vaikuttavat muun muassa maan poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Toimittajat ilman rajoja -järjestön raportin mukaan talouskasvu ei automaationa heijastu lehdistönvapauden parantumiseen.

Edes demokraattinen poliittinen järjestelmä ei välttämättä takaa lehdistönvapauden hyvää tilaa, jos esimerkiksi kulttuuriset tekijät, kuten uskonto, haraavat vastaan.