Lavian kirkkoherra: ”Onnellisuutta ei pidä tavoitella, se tulee sivutuotteena”

 

– Hyvinvointia lisää, jos osaa hyväksyä heikkoutensa, unohtaa itsensä, luopua vaatimisesta sekä antaa anteeksi itselle ja toisille – eläville ja kuolleille, sanoo Anna-Kaisa Hautala, joka puhui aiheesta maaliskuisessa Ylöjärven seurakunnan naistenillassa. Kuva: Erja Taura-Jokinen

– Elämä tekee meille jatkuvasti kysymyksiä. Olennaista on se, miten niihin vastaamme. Huominen perustuu tämän päivän valinnoille, sanoo logoterapeutti LIF Anna-Kaisa Hautala, Lavian seurakunnan kirkkoherra.

Ihminen joutuu arjessa joka päivä valintojen ja kysymysten eteen.

Mihin työhön tai toimeen pitäisi tarttua, kun tärkeitä tekemisiä on pitkä lista odottamassa?

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Nykyisin pyrin menemään sinne tai teen sitä, missä ajattelen, että panostani tarvitaan kaikkein eniten.

Elämän mielekkyyden hän ajattelee syntyvän siitä, miten toteutamme arvojamme.

Luoviin arvoihin kuuluu kaikenlaiseen luomiseen liittyvä tekemisemme. Elämysarvoihin liittyy puolestaan se, mitä vastaanotamme erilaisista kokemuksista ja ihmisten kohtaamisista. Asennearvoissa on kyse siitä, miten suhtaudumme asioihin ja tilanteisiin, joita emme voi muuttaa.

Kriisin keskellä auttaa, jos läsnä on yksi tai useampi seuraavista: usko Jumalaan, läheisten myötätunto ja ymmärrys sekä omakohtainen kokemus senhetkisestä elämän tarkoituksesta.

 

Arkeen löytyy mielekkyyttä

Nykyihminen ehtii kokea ja miettiä elämän tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta enemmän kuin aiemmat sukupolvet, jotka puursivat monesti kukonlaulusta iltamyöhään.

Anna-Kaisa Hautalan mielestä on selvää, että ihminen voi löytää elämän tarkoituksen vain itsensä ulkopuolelta:

– Jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus kaikissa olosuhteissa elämän loppuun saakka. Hänen on vain tunnistettava kulloisenkin elämäntilanteensa ainutlaatuinen tarkoitus.

Hän kehottaa etsimään ja pohtimaan antamisen näkökulmaa esimerkiksi perheenjäseniin, ystäviin, terveyteen, työhön, seurakuntaan ja harrastuksiin.

Mitä panosta nämä asiat ja ihmiset minulta odottavat ja tarvitsevat?

Millaisia lahjoja voin itse antaa eteenpäin, kun olen saanut elämäni lahjaksi Jumalalta?

Tehtävää riittää.

– Usein tarkoituksellinen elämä on ihan sitä tavallista ja arkista.

 

Ainutlaatuisia Jumalan kuvia

Logoterapian mukaan ihmiseen kuuluu fyysinen, psykososiaalinen ja henkinen ulottuvuus.

– Kristittynä ajattelen, että Jumala on kutsunut meissä ihmisyyden esiin.  Palikat asettuvat oikeaan asentoon, kun ymmärrämme lähimmäisemme ja itsemme Jumalan kuviksi.

– Ihmiskäsityksemme onkin merkittävä juttu – se vaikuttaa mm. siihen, oivallammeko jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja tarkoituksen. Siitä puolestaan seuraa, että vain minä voin täyttää tiettyjä tehtäviä, ja lähimmäinen omiaan.

Onnellisuutta ei Hautalan mukaan kannata tavoitella. Jos niin tekee, silloin se pakenee.

– Onnellisuus tulee sivutuotteena, kun ihminen oivaltaa kulloisenkin elämänvaiheen tarkoitukset sekä pyrkii elämään niiden ja arvojensa mukaan.

 

Aiheet