Lapuan tuomiokapituli saattaa siirtyä Seinäjoelle

 

Lapuan hiippakunnassa arvioidaan, millä paikkakunnalla tuomiokapituli sijaitsee jatkossa. Realistisimmat tuomiokapitulin sijoitusvaihtoehdot ovat Lapua ja Seinäjoki.

 

Kaksi muuta maakuntakeskusta hiippakunnan alueella, Jyväskylä ja Vaasa, sijaitsevat hiippakunnan laidoilla.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Asia on noussut keskusteluun piispalan ja tuomiokapitulin mittavien peruskorjaustarpeiden vuoksi. Piispa perheineen on joutunut sisäilmaongelmien takia muuttamaan sijaisasuntoon.  Työtiloissa on jouduttu tekemään työhuonejärjestelyjä.

Investointipäätöksiä arvioidaan useiden vuosikymmenien aikajänteellä.  Olennaisinta on löytää piispan ja hiippakunnan tehtävien hoidon kannalta toimivin ratkaisu.

Loppuvuoden ja alkutalven aikana selvitellään Lapuan ja Seinäjoen vahvuuksia ja mahdollisuuksia tuomiokapitulin sijaintipaikkakuntana.

Päätösaikataulua ei ole määritelty asian laajuuden ja keskeneräisen korjaustarpeen kartoituksen vuoksi. Ratkaisujen toivotaan olevan valmiina keväällä 2013. Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuusto keskustelee tilanteesta kokouksessaan 28. marraskuuta. Korjauksiin liittyvät päätökset tekee kirkkohallitus, tuomiokapitulin sijoituksesta päättää kirkolliskokous kirkkohallituksen esityksestä. Hiippakunnassa asiaa käsittelevät tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto.