Lakivaliokunta kuuli kirkkohallituksen kansliapäällikköä

 

Eduskunnan lakivaliokunta kuuli eilen muun muassa kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitaloa liittyen kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kotimaa24 haastatteli kansliapäällikköä, joka toi esille Suomen ev.lut. kirkon kannan asiaan. Kirkko kannattaa avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen välisenä.

”Toin esille kirkon kannan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. – – Kirkko lähtee siitä, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo riippumatta hänen suuntautumisestaan tai ominaisuuksistaan”, Jukka Keskitalo kertoi Kotimaa24:lle.

Jukka Keskitalo sanoi myös tuoneensa esille kirkkohallituksen kannan, jonka mukaan kirkko kannattaa avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. ”Toisena asiana toin esille, että mikäli kansalaisaloite etenee laiksi, olisi tärkeää, että avioliittolain 16 § pykälää ei muutettaisi. Tämä pykälä jättää kirkoille oikeuden määrätä kirkollisen avioliittoon vihkimisen tarkemmista muodoista ja ehdoista”, Keskitalo lisäsi.

Sansa neliöb. toukokuu, MJa

Kuultavana oli myös Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo.