Kysely: Mäkisen ja Ruokasen kannatus tasaista pappien keskuudessa

 

Arkkipiispanvaalin toisen kierroksen ehdokkaiden, piispa Kari Mäkisen ja professori Miikka Ruokasen, kannatus seurakuntapappien keskuudessa on erittäin tasaväkistä.

Radio Dein kyselyyn vastanneista seurakuntapapeista 49 prosenttia pitää Mäkistä ja 48 prosenttia Ruokasta suosikkinaan arkkipiispanvaalin toisella kierroksella. Kolme prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa kantaansa.

Kyselyyn vastanneista naisista 70 prosenttia tukee Mäkistä ja miesvastaajista 57 prosenttia on Ruokasen kannalla. Mäkisen suosio on kyselyssä suurinta Helsingin hiippakunnassa, jossa hänellä on kaksinkertainen määrä kannattajia Ruokaseen verrattuna. Mäkisen kannatus on suurempaa myös Espoon ja Kuopion hiippakunnissa. Ruokasen vahvoja tukialueita ovat Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnat. Vaalin kannalta tärkeässä Turun arkkihiippakunnassa ehdokkaiden saama kannatus on hyvin tasaista.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Papit saivat valita annetusta listasta kolme tärkeintä kehittämistehtävää, joihin arkkipiispan tulisi ensimmäisenä keskittyä. Mäkisen kannattajien listalla tärkeimmiksi nousevat kirkon media- ja yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, kirkon aseman ja talouden turvaaminen ja ekumeenisten suhteiden kehittäminen. Ruokasen kannattajat pitävät tärkeimpinä tehtävinä opillisen eheyden kehittämistä kirkossa, kirkon evankelioimistoiminnan kehittämistä ja maallikkotoiminnan aktivoimista.

Tutkimus suoritettiin 24.2.-2.3.2010 välisenä aikana lähettämällä henkilökohtainen sähköpostikysely 2073:lle seurakuntapapille ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi 577 pappia eli 28 prosenttia kyselyn saajista. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa oli miehiä ja kolmasosa naisia. Eniten vastauksia saatiin Tampereen hiippakunnasta ja Turun arkkihiippakunnasta.

Arkkipiispan valintaan osallistuu yhteensä 1226 äänioikeutettua, joista osa on kirkon työntekijöitä ja osa maallikkovalitsijoita. Valitsijoiden enemmistö tulee Turun arkkihiippakunnan alueelta, jossa äänioikeutettuja on 73 prosenttia kaikista valitsijoista. Kahdeksalla muulla hiippakunnalla on yhteensä 27 prosenttia kaikista valitsijoista (lähde: evl.fi).

Arkkipiispanvaalin toinen kierros käydään torstaina 11.3.
Radio Deissä kuullaan Turussa nauhoitettu vaalipaneeli tiistaina 9.3. kello 21.35 alkaen. Toimittaja Mikko Salmi tenttaa ehdokkaita suorassa lähetyksessä keskiviikkona 10.3. kello 9-10.

 

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)