Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kysely: Kirkolliskokous säilyttäisi kirkon nykyisen aseman, mutta on erimielinen kirkon vihkimisoikeudesta

 

Kirkolliskokouksen edustajista alle puolet säilyttäisivät vihkimisoikeuden ja nykyisen avioliittokäsityksen. Kuva: Juho Alatalo/Kirkon Kuvapankki

Ajankohtaisen Kakkosen tekemä kysely selvitti kirkolliskokouksen jäsenten mielipiteitä kirkon vihkimis- ja verotusoikeudesta, kehityssuunnasta ja suhtautumisesta uusiin kirkollisiin yhteisöihin.

Kyselyn mukaan kirkolliskokouksen edustajista 46 % säilyttäisi kirkon vihkimisoikeuden ja nykyisen avioliittokäsityksen. Joka viides pitäisi kiinni vihkimisoikeudesta mutta sisällyttäisi mukaan myös homoavioliitot. Kaiken kaikkiaan vihkimisoikeuden ylläpitämistä kannatti siis kaksi kolmesta kirkolliskokouksen jäsenestä.

Ajankohtaisen kakkosen kyselyyn vastanneista 40 % kehittäisi lisäksi kirkkoa entistä liberaalimpaan ja moniarvoisempaan suuntaan, kun taas reilu neljännes oli tyytyväisiä nykytilaan. Viidennes vastanneista toivoisi kirkon muotoutuvan uskovien hengellisesti tiiviimmäksi yhteisöksi.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Kysely selvitti myös edustajien suhtautumista kirkon valtiokirkolliseen asemaan ja verotusoikeuteen sekä uusiin evankelikaalisiin ja karismaattisiin yhteisöihin. Lähes 75 % vastanneista haluaa säilyttää kirkon nykyisen aseman ja verotusoikeuden. Valtiokirkollisesta asemasta ja verotusoikeudesta luopuisi tulevalla vaalikaudella tai tulevaisuudessa joka viides. Vastanneista 77 % piti uusia evankelikaalisia ja karismaattisia yhteisöjä tervetulleina haastajina kirkolle. Uhkana niitä piti vain 5 %.

Kyselyyn vastasi 84 edustajaa 109:stä.

Lähde: Yle.fi